Strigătul ultimei șanse

 ”Când strigă un nenorocit, Domnul aude, şi-l scapă din toate necazurile lui.” (Ps.34:6)

”Fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerşetor orb, şedea jos lângă drum, şi cerea de milă. El a auzit că trece Isus din Nazaret, şi a început să strige: “Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” …  Şi Isus i-a zis: “Du-te, credinţa ta te-a mântuit.” Îndată orbul şi-a căpătat vederea, şi a mers pe drum după Isus.” (Marcu 10:46-52)

 

The Blind BeggarNu de mult am scris într-o meditație despre ”Adevărata libertate” fiind consternat de faptul că miliarde de oameni sunt sclavi și nu realizează că pot să trăiască liberi. Într-o lume în care  toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu,”  iar ”plata păcatului este moartea”(Rom.3:23, 6:23) singura posibilitate de a scăpa din ghearele păcatului și morții este la Dumnezeu. În gândurile care urmează vă invit să descifrăm mărturia unuia care a înțeles și a dorit să devină un om  liber. A profitat de ultima șansă a vieții lui și a reușit. Este vorba de Bartimeu din Ierihon. Creșetor și orb. Avea însă auzul foarte ascuțit și a început să strige când a înțeles că pe drumul acela trece Isus. Trecea pentru ultima dată. Urechea fină a Mântuitorului a auzit strigătul disperat al cerșetorului nevăzător și s-a oprit. Ce s-a întâmplat este istorie. Evanghelistul relatează evenimentul creionând  trei tablouri:


Read more...

Adevărata libertate

”Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:32)

libertateÎn fiecare an națiunea americană își aduce aminte de jertfa și sacrificiul plătit ca să fie o țară liberă și prosperă. În ziua de de 4 Iulie 1776 a fost adoptată Declarația de independență față de Regatul Unit al Marii Britanii dar și de dependență față de Dumnezeu. Din acel moment istoria acestei țări devine o mărturie pentru lumea întreagă a ceea ce înseamnă să trăiești cu adevărat în libertate și belșug. Este încă o binecuvântare să trăiești în ”țara tuturor libertăților”. Privind la acest eveniment gândul meu se îndreaptă spre un alt fel de libertate. Miliarde de oameni sunt robi ai păcatului și nu știu că pot să trăiască liberi. Ce trebuie să cunoști ca să nu fi sclav, ci să trăiești eliberat de orice povară a păcatului? Cum poți să beneficiezi de o viață liberă cu adevărat și cum se manifestă ea?


Read more...

All inclusive / Totul inclus

”El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” (Rom.8:32)

 ”Voi aveţi totul deplin în El.” (Col.2:10)

 

all inclusiveAm citit și am auzit de multe ori despre ”all-inclusive package” ceea ce înseamnă un pachet de servicii care include toate nevoile. Mai ales în sfera turismului. Zilele trecute (iunie 2014) am avut bucuria ca eu și soția împreună cu copiii și nepoțica să beneficiem de o asemenea ofertă într-o scurtă vacanță la ocean. Una este să citești sau să vezi o reclamă la TV despre ”all-inclusive” și cu totul diferit este să beneficiezi ”live” de asemenea servicii. Am fost șocat să constat mulțimea de restaurante la tot pasul care-ți ofereau din abundență hrană și băutură, dulciuri și fructe de toate felurile și la orice oră. Apoi să te plimbi printre palmieri și să stai la piscină sau să mergi la ocean. Spectacole și activități de tot felul completau tabloul unui pachet de servicii numit ”totul inclus.” Nu lipsea nimic din tot ce aveai nevoie. Ca slujitor al lui Dumnezeu, starea mea sufletească era la extreme; mă bucuram dar mă și întristam. În primele zile gândul meu era la săraci, orfani, văduve, bolnavi, oameni în nevoie. Apoi scenariul s-a schimbat și gândul m-a purtat spre veșnicia lui Dumnezeu. Am tresărit în inima mea și am strigat în sufletul meu: veșnicia va fi ”all-inclusive!” Așa am trăit restul de timp la ocean, iar în ziua de duminică la întâlnirea cu cei prezenți am împărtășit experiența și viziunea mea despre veșnicia care include totul. Dar haideți să urmărim câteva valori eterne din ”all-inclusive package.”


Read more...

Un tată cu impact

”Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.” (Exod 20:12)

 “Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă –  “ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” (Efeseni 6:2-3)

 

tataimpactÎncep meditația cu remarca unui frate din România despre sărbătoarea tatălui: ”În America, în bisericile baptiste se sărbătorește și ziua tatălui, nu doar ziua mamei. Felicitări!!!” Nu avem suport biblic pentru asemenea sărbători dar nu e cădere din har dacă am acceptat să avem evenimente ca acestea. Mi se pare normal să avem o zi în care mulțumim lui Dumnezeu pentru mamele și tații noștri. Așa că, după sărbătoarea mamei din a doua duminică a lunii mai am avut sărbătoarea tatălui în a treia duminică din iunie. Familia și biserica sunt entități create de Dumnezeu și din momentul apariției pe scena istoriei, Diavolul, iadul și puterile întunerecului au început asaltul asupra lor. Iată de ce considerăm ca foarte important orice eveniment legat de familie ca să proclamăm adevărurile sfinte ale Scripturii. Ziua tatălui! Cum poate un tată să aibă o slujire care să aducă pace, liniște, echilibru și împlinire în casa lui? Care ar trebui să fie prerogativele unui tată adevărat și ce spune Scriptura despre el? Cum trebuie să trăiască și să slujească pentru a marca viața copiilor încât ei să-L vadă și să-L înțeleagă pe Dumnezeu privind la viața tatălui lor? Ca să fie eficient și viața lui să aibă impact în viața urmașilor lui tata trebuie să fie preocupat de câteva lucruri.


Read more...

Iar ei au plecat

Apoi le-a zis: “Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.
Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei, şi întărea Cuvântul prin semnele, care-l însoţeau. Amin. (Marcu 16:15,20).

 

pleacaMeditația din săptămâna precedentă a fost intitulată ”Veți primi o putere.” Este vorba de puterea pe care Dumnezeu avea să o dăruiască ucenicilor Săi în Ziua Cincizecimii când Duhul Sfânt s-a pogorât și a început era bisericii. Cum au folosit urmașii Mântuitorului această putere? Ce au făcut ca să împlinească viziunea Creatorului cu privire la misiunea mondială? În ce fel s-au angajat să evanghelizeze lumea? Cum au răspuns primii creștini la provocarea de a renunța la tot și a pleca în aventura proclamării Evangheliei și a salvării oamenilor de la pierzare? Ne răspunde Scriptura prin evanghelistul Marcu: Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni.” (Marcu 16:20). Au plecat! Acesta este secretul. Când au ezitat să plece a venit persecuția și i-a obligat să iasă din Ierusalim și să ajungă până la marginile pământului. Astfel că în primul secol Evanghelia a fost transmisă în întreg Imperiul Roman, lumea cunoscută la vremea aceea. Dar marea însărcinare n-a expirat la sfârșitul primului veac, ci rămâne valabilă și azi. M-aș bucura să înțelegi acest adevăr și să te lași provocat la misiune și evanghelizare. Ei – și ca ei trebuie și noi – au plecat pentru că:

1. Au primit mandat. Înainte de a pleca la Cer Domnul Isus a transmis urmașilor Săi ”ordinul de lucru” pentru evanghelizarea lumii:“Duceţi-vă în toată lumea…” (Marcu 16:15). Scurt și cuprinzător. Lumea trebuia confruntată cu vestea bună a mântuirii. Cineva trebuia să-și asume responsabilitatea și să ducă la îndeplinire ordinul Comandantului Suprem. Cei care au acceptat ”aventura” erau”oameni necărturari şi de rând” (F.A. 4:13). Nu aveau nici bogății, nici poziție socială sau religioasă dar aveau conștiența că Dumnezeu i-a rânduit să trăiască și să slujească în acel moment crucial al istoriei. Au renunțat la tot și au pornit. Era timpul lor. Așa cum în anul 2014 este vremea noastră. Ordinul este încă în vigoare deoarece miliarde de oameni au nevoie să audă vestea salvării. Dumnezeu caută voluntari pentru asaltul final al cuceririi lumii pentru Christos. Astăzi s-a oprit în dreptul tău. Așteaptă răspunsul chiar în timp ce citești aceste rânduri.

2. Aveau de îndeplinit o misiune. Scopul misiunii era foarte clar: evanghelizarea lumii. ”… propovăduiţi Evanghelia laorice făptură.” (Marcu 16:15)Evanghelistul Matei este mai explicit atunci când anunță motivul pentru care a fost transmisă porunca:”… faceţi ucenici din toate neamurile.” (Matei 28:19). Atât de bine au înțeles cum trebuiau să se raporteze la ”marea trimitere” încât: ”Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.” (F.A. 2:45). Au avut un impact profund în lumea primului veac prin mărturia lor că au determinat oamenii la care ajungeau să strige speriați:“Oamenii aceştia, care au răscolit lumea, au venit şi aici…” (F.A.17:6). Prigoniți și alungați, torturați și dați la fiare, bolnavi și în lipsuri dar n-au dat înapoi. Ei trăiau pentru un singur motiv: să ducă mesajul pocăinței la cât mai mulți. Uneori păreau fanatici ca și Apostolul Pavel când scrie filipenilor: ”Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig.” (Fil.1:21). Asta da, viață! Adevăratul creștin trăiește motivat de cele mai înalte idealuri și nu-și găsește împlinirea decât atunci când scopul lui Dumnezeu devine motivație pentru viața și slujirea lui și a casei lui. Te întreb pentru ce trăiești tu? Unde investești timpul, sănătatea, libertatea, banii și energia ta? Scopul meu este să ajung în cer, iar pasiunea vieții mele este să ajut cât mai mulți oameni să ajungă acolo. Cum stau lucrurile în dreptul tău?

3. Erau însoțiți de Însuși Dumnezeu. Aveau la dispoziție toate mijloacele necesare. Nu orice fel de mijloace, ci cele mai speciale. Puse la dispoziție chiar de Stăpânul Universului: ”Domnul lucra împreună cu ei, şi întărea Cuvântul prin semnele, care-l însoţeau.” (Marcu 16:20).Aveau mâinile goale dar sufletul plin de Duhul Sfânt și asigurarea că beneficiau de cea mai extraordinară protecție de sub soare: Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ… Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28:18,20). Cea mai înaltă autoritate din Univers și-a trimis ambasadorii la lucru și se obligă să împlinească toate nevoile lor oferindu-le nonstop întreaga autoritate și toate resursele de care dispune. Când privim la galeria eroilor credinței din Evrei 11 nu putem face altceva decât să fim plini de recunoștință și să ne smerim înaintea Creatorului hotărând chiar acum să trăim demni de mărturia lor și să ne apucăm de treabă. Cum? ”Să dăm la o parte orice piedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus…” (Evrei 12:1-2). E tot ce trebuie să facem ca să sfârșim cu bine alergarea și să fim pe podiumul de premiere în ziua aceea. Așa să ne ajute Dumnezeu.

RUGĂCIUNE

Tată din Cer ne apropiem de final și Tu ai nevoie de voluntari ca să ducă la bun sfârșit misiunea de evanghelizare a lumii. Lasă Duhul Sfânt să miște inimile pocăiților și să se trezească ca să proclame Vestea Bună. Începe cu mine din locul în care mă găsesc. Amin.Veți primi o putere

”Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi,  .” (F.A.1:8)

”Fiți plini de Duh.” (Ef.5:18)

 

putereÎn Ziua Cincizecimii Dumnezeu a inaugurat epoca Bisericii când cea de-a treia persoană din Trinitate și-a început slujirea. Duhul Sfânt s-a pogorât pe pământ și l-a folosit pe Petru împreună cu ceilalți ucenici ca să transmită mesajul salvării. Aproape trei mii de persoane răspund la apel și astfel ia ființă BISERICA, ”ambasada lui Christos” pe pământ. Cum avea să supraviețuiască ea într-o lume ostilă? De unde va veni autoritatea ei în confruntările cu lumea religioasă și politică de-a lungul istoriei? Ce șanse poate să aibă o grupare fără lideri de calibru și fără resurse să facă față aversiunii iadului și puterilor întunericului? Sunt întrebări legitime care – după mai bine de 2000 de ani de istorie – au primit răspunsuri ce nu pot fi comentate deoarece sunt atât de clar dovedite. În ziua înălțării, Domnul Isus avea să facă o declarație care trebuia să constituie ”foaia de parcurs” pentru urmașii Lui: ”voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” (F.A.1:8). Planul de cucerire a lumii pentru Christos cuprinde secretul, strategia și sursa puterii de care aveau nevoie urmașii Mântuitorului pentru a împlini Marea Însărcinare. Ca să pricepem ce a vrut să spună Domnul Isus pe Muntele Măslinilor vă invit să evaluăm fiecare afirmație în parte.


Read more...