June 2021

Sami Crisan – Credincios in fata incertitudinii viitorului

1 Petru 5:5-11 NTR
5La fel și voi, tinerilor, supuneți‑vă bătrânilor. Și îmbrăcați‑vă toți cu smerenie unii față de alții, pentru că
„Dumnezeu Se așază împotriva celor mândri,
dar celor smeriți El le dă har.“
6Smeriți‑vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru ca, la vreme potrivită, El să vă înalțe. 7Aruncați asupra Lui toată îngrijorarea voastră, fiindcă Lui Îi pasă de voi.
8Fiți treji! Vegheați! Dușmanul vostru,May 2021

Victor Braica – Chemat la a fi o binecuvantare

1 Petru 3:8-10 NTR
8În cele din urmă, toți să fiți plini de armonie, înțelegători, cu dragoste de frați, plini de compasiune, smeriți, 9să nu răsplătiți cu rău pentru rău sau cu insultă pentru insultă, ci dimpotrivă, să binecuvântați, pentru că la aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea.
10„Căci cel ce dorește să iubească viața
și să vadă zile bune,
să‑și oprească limba de la rău,
iar buzele lui să nu rostească înșelătoria!Mircea Mot – Chemati la castigarea familiei pentru Cristos

1 Petru 3:1-2,7 NTR
1La fel și voi, soțiilor, supuneți‑vă soților voștri, astfel încât, chiar dacă unii dintre ei sunt neascultători față de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea soțiilor lor, 2văzând purtarea voastră curată, în frică de Dumnezeu.
7La fel și voi, soților, trăiți în înțelegere cu acest vas mai slab, femeia, acordând cinste soțiilor voastre, ca unora care vor fi moștenitoare ale harului vieții împreună cu voi, pentru a nu fi împiedicate rugăciunile voastre.Sami Crisan – Chemarea la suferinta

1 Petru 2:13-17 NTR
13Fiți supuși oricărei instituții omenești, pentru Domnul – fie împăratului, ca înalt stăpânitor, 14fie guvernatorilor, ca unii trimiși de el să‑i pedepsească pe răufăcători și să‑i laude pe cei ce fac binele. 15Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând binele, să reduceți la tăcere lipsa de cunoaștere a oamenilor nesăbuiți. 16Trăiți ca niște oameni liberi, folosind libertatea nu ca pe un înveliș al răutății, ci folosind‑o ca robi ai lui Dumnezeu! 17Cinstiți‑i pe toți, iubiți‑i pe frați, temeți‑vă de Dumnezeu, cinstiți‑l pe împărat!April 2021

Victor Braica – Chemati sa traim ca popor ales

1 Petru 2:9-10 NTR
9Însă voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este proprietatea Lui, ca să vestiți faptele mărețe ale Celui Ce v‑a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. 10Cândva nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Cândva nu vi se arătase milă, dar acum vi s‑a arătat milă.Jacob Brincovan – Chemat la viata sfanta

1 Petru 1:13-21 NTR
13Prin urmare, încingeți‑vă coapsele minții voastre, fiind treji, puneți‑vă pe deplin speranța în harul care vă va fi adus la descoperirea lui Isus Cristos! 14Ca niște copii ascultători, să nu vă conformați poftelor de altădată, când trăiați în ignoranță, 15ci, așa cum Cel Ce v‑a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, 16fiindcă este scris: „Fiți sfinți, pentru că Eu sunt sfânt!“
17Și dacăMircea Mot – Chemat la o nadejde vie

1 Petru 1:3-4 NTR
3Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care, potrivit cu mila Lui cea mare, ne‑a născut din nou la o speranță vie, prin învierea lui Isus Cristos dintre cei morți, 4și la o moștenire nepieritoare, nepângărită și care nu se veștejește, păstrată în ceruri pentru voi.