August 2022

Mircea Filip – Familia femeii din Sarepta, familia ospitaliera

1 Imparati 17:8-118. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel:9. „Scoală-te, du-te la Sarepta, care ţine de Sidon, şi rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească.”10. Ilie s-a sculat şi s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetăţii, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a […]July 2022

Mircea Mot – Boaz si Rut, familia sub providenta lui Dumnezeu

Rut 4:13,1413. Boaz a luat pe Rut, care i-a fost nevastă, şi el a intrat la ea. Domnul a făcut-o să zămislească, şi ea a născut un fiu.14. Femeile au zis Naomei: „Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare şi al cărui nume va fi […]Sami Crisan – Familia lui Iov, familia incercata

Iov 1:1-51. Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău.2. I s-au născut şapte fii şi trei fete.3. Avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de […]Sami Crisan – Familia lui Lot, familia compromisa

Geneza 19:24-29 24. Atunci Domnul a făcut să plouă foc şi pucioasă din cer de la Domnul, peste Sodoma şi Gomora.25. Astfel, El a distrus acele cetăţi, toată câmpia, toţi locuitorii cetăţilor, precum şi ceea ce creştea pe pământ.26. Dar soţia lui Lot, care se afla în spatele acestuia, s-a uitat înapoi şi a fost […]Mircea Mot – Avraam si Sara, familia promisiunii

Geneza 21:1-31. Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei, şi Domnul a împlinit faţă de Sara ce făgăduise.2. Sara a rămas însărcinată şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea hotărâtă, despre care-i vorbise Dumnezeu.3. Avraam a pus fiului său nou-născut, pe care i-l născuse Sara, numele Isaac.Mircea Filip – Familia lui Noe, familia credinței

Geneza 6:8-14 8. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. 9. Iată care sunt urmaşii lui Noe. Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu. 10. Noe a născut trei fii: Sem, Ham şi Iafet. 11. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de […]June 2022

Sami Crisan – Prima familie

Geneza 2:18-22 18. Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.”19. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care-l dădea […]

^