Mar 5, 2017
Victor Braica – Ucenicul si Mantuirea
 
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Mar 5, 2017Victor Braica – Ucenicul si Mantuirea
  Mar 5, 2017
  Victor Braica – Ucenicul si Mantuirea
   
 • Feb 26, 2017Manu Ghigeanu – Isus, viata noastra
  Feb 26, 2017
  Manu Ghigeanu – Isus, viata noastra
  By: Guest
  Series: Predici
  Luca 18:18-30
  18. Un fruntaș a întrebat pe Isus: „Bunule Învăţător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viaţa veșnică?” 19. „Pentru ce Mă numești bun?”, i-a răspuns Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. 20. Știi poruncile: ‘Să nu preacurvești; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta.’” 21. „Toate aceste lucruri”, I-a zis el, „le-am păzit din tinereţea mea.” 22. Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: „Îţi mai lipsește un lucru: vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino și urmează-Mă.” 23. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. 24. Isus a văzut că s-a întristat de tot și a zis: „Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii! 25. Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.” 26. Cei ce-L ascultau au zis: „Atunci cine poate fi mântuit?” 27. Isus a răspuns: „Ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.” 28. Atunci, Petru a zis: „Iată că noi am lăsat totul și Te-am urmat.” 29. Și Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau fraţii sau părinţii sau copiii pentru Împărăţia lui Dumnezeu 30și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viaţa veșnică.”
 • Feb 26, 2017Valentin Simion – Duhul Sfant in viata ucenicului
  Feb 26, 2017
  Valentin Simion – Duhul Sfant in viata ucenicului
   
 • Feb 19, 2017Mihai Sarbu – Invitatie la drumetie
  Feb 19, 2017
  Mihai Sarbu – Invitatie la drumetie
  Series: Predici
  Luca 10:30-37
  "30. Isus a luat din nou cuvântul și a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. 31. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. 32. Un levit trecea și el prin locul acela și, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. 33. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. 34. S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele untdelemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. 35. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ‘Ai grijă de el, și orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere.’ 36. Care dintre aceștia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” 37. „Cel ce și-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă și tu la fel”, i-a zis Isus.". 
 • Feb 19, 2017Doru Hriscu – Isus, asa cum este
  Feb 19, 2017
  Doru Hriscu – Isus, asa cum este
  By: Guest
  Apocalipsa 1:1-3
  "1. Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscută trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan, 2. care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot ce a văzut. 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!"
 • Feb 12, 2017Adrian Neiconi – Cum sa construim relatii puternice in cadrul bisericii
  Feb 12, 2017
  Adrian Neiconi – Cum sa construim relatii puternice in cadrul bisericii
  By: Guest
  Series: Predici
  2 Corinteni 13:11
  11. Încolo, fraţilor, fiţi sănătoși, desăvârșiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi.
 • Feb 12, 2017Mircea Mot – Ucenicul si inchinarea
  Feb 12, 2017
  Mircea Mot – Ucenicul si inchinarea
  Ioan 4:23-24
  23. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. 24. Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr.”
 • Feb 5, 2017Mihai Sarbu – Mostenirea din camera de sus
  Feb 5, 2017
  Mihai Sarbu – Mostenirea din camera de sus
  Series: Predici
  Ioan 13:12-15
  12. După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S-a așezat iarăși la masă și le-a zis: „Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu? 13. Voi Mă numiţi Învăţătorul și Domnul, și bine ziceţi, căci sunt. 14. Deci, dacă Eu, Domnul și Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora. 15. Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceţi cum am făcut Eu.
 • Feb 5, 2017Samuel Crisan – Ucenicul si disciplina postului
  Feb 5, 2017
  Samuel Crisan – Ucenicul si disciplina postului
  Ioel 2:11-17
  11. Domnul face să tune glasul Lui înaintea oștirii Sale, căci tabăra Lui este foarte mare și cel ce împlinește cuvântul este puternic. Dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate suferi? 12. „Dar chiar acum”, zice Domnul, „întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet!” 13. Sfâșiaţi-vă inimile, nu hainele, și întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru! Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și-I pare rău de relele pe care le trimite. 14. Cine știe dacă nu Se va întoarce și nu Se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, daruri de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru? 15. Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare! 16. Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă! Aduceţi pe bătrâni, strângeţi copiii și chiar pruncii de la ţâţă! Să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei! 17. Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moștenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: ‘Unde este Dumnezeul lor?’”
 • Jan 29, 2017Mihai Sarbu – Imperativele odihnei
  Jan 29, 2017
  Mihai Sarbu – Imperativele odihnei
  Series: Predici
  Matei 11:28-30
  28. Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi și împovăraţi, și Eu vă voi da odihnă. 29. Luaţi jugul Meu asupra voastră și învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30. Căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară.”
^