Dec 21, 2014
Viorel Iuga – Oameni de care se folosește Dumnezeu
By: Guest
Series: Predici
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Dec 21, 2014Viorel Iuga – Oameni de care se folosește Dumnezeu
  Dec 21, 2014
  Viorel Iuga – Oameni de care se folosește Dumnezeu
  By: Guest
  Series: Predici
 • Dec 21, 2014Sami Crișan – From impossible to possible
  Dec 21, 2014
  Sami Crișan – From impossible to possible
  Series: Youth
  Luke 1:13
  13But the angel said to him, “Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John.
 • Dec 14, 2014Mircea Filip – Isaia 9:6,7
  Dec 14, 2014
  Mircea Filip – Isaia 9:6,7
  Series: Predici
  Isaia 9:6,7
  6 Căci un Copil ni s’a născut, un Fiu ni s’a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii.
  7 El va face ca domnia Lui să crească, și o pace fără sfîrșit va da scaunului de domnie al lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și’n veci de veci: iată ce va face rîvna Domnului oștirilor.
 • Dec 14, 2014Rabbi Tim Hyslip – Ministers of reconciliation
  Dec 14, 2014
  Rabbi Tim Hyslip – Ministers of reconciliation
  By: Guest
  Series: Predici
  2 Corinthians 5:17-20
  17Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come. 18All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation; 19that is, in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. 20Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God.
 • Dec 14, 2014Ovidiu Horga – Cuvântul lui Dumnezeu care aduce binecuvântare
  Dec 14, 2014
  Ovidiu Horga – Cuvântul lui Dumnezeu care aduce binecuvântare
  By: Guest
  Series: Predici
  Luca 1:26-37
  26 În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimes de Dumnezeu într’o cetate din Galilea, numită Nazaret,
  27 la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria.
  28 Îngerul a intrat la ea, și a zis: „Plecăciune, ție, căreia ți s’a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvîntată ești tu între femei!“
  29 Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta.
  30 Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.
  31 Și iată că vei rămînea însărcinată, și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.
  32 El va fi mare, și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.
  33 Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, și Împărăția Lui nu va avea sfîrșit.“
  34 Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?“
  35 Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfînt Se va pogorî peste tine, și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfîntul care Se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
  36 Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit, și ea, un fiu la bătrînețe; și ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a șasea lună.
  37 Căci niciun cuvînt dela Dumnezeu nu este lipsit de putere.
 • Dec 7, 2014Mircea Moț – Press on pressing on
  Dec 7, 2014
  Mircea Moț – Press on pressing on
  Series: Predici
  Filipeni 3:12-14
  12 Nu că am și cîștigat premiul, sau că am și ajuns desăvîrșit; dar alerg înainte, căutînd să-l apuc, întrucît și eu am fost apucat de Hristos Isus.
  13 Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitînd ce este în urma mea, și aruncîndu-mă spre ce este înainte,
  14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
 • Dec 7, 2014Sami Crișan – The fruit of the Spirit
  Dec 7, 2014
  Sami Crișan – The fruit of the Spirit
  Series: Youth
  Galatians 5:22-23
  22But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness,
  23gentleness, self-control; against such things there is no law.
 • Dec 7, 2014Sami Crișan – O altfel de gândire
  Dec 7, 2014
  Sami Crișan – O altfel de gândire
  Series: Predici
  Romani 12:2
  Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvîrșită
 • Nov 30, 2014Victor Braica – O mulțumire neobișnuită
  Nov 30, 2014
  Victor Braica – O mulțumire neobișnuită
  Series: Predici
  Deuteronomul 6:10-15
  10 Domnul, Dumnezeul tău, te va face să intri în țara pe care a jurat părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că ți-o va da. Vei stăpîni cetăți mari și bune pe cari nu tu le-ai zidit,
  11 case pline de tot felul de bunuri pe cari nu tu le-ai umplut, puțuri de apă săpate pe cari nu tu le-ai săpat, vii și măslini pe cari nu tu i-ai sădit. Cînd vei mînca și te vei sătura,
  12 vezi să nu uiți pe Domnul, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei.
  13 Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să-I slujești, și pe Numele Lui să juri.
  14 Să nu vă duceți după alți dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor din jurul vostru;
  15 căci Domnul, Dumnezeul tău, este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel, Domnul, Dumnezeul tău, S’ar aprinde de mînie împotriva ta, și te-ar nimici de pe fața pămîntului.
 • Nov 30, 2014Dorin Popa – Give thanks
  Nov 30, 2014
  Dorin Popa – Give thanks
  Series: Youth
  Psalm 103:1-5

  1 Bless the Lord, O my soul;

  And all that is within me, bless His holy name!

  2 Bless the Lord, O my soul,

  And forget not all His benefits:

  3 Who forgives all your iniquities,

  Who heals all your diseases,

  4 Who redeems your life from destruction,

  Who crowns you with loving kindness and tender mercies,

  5 Who satisfies your mouth with good things,

  So that your youth is renewed like the eagle’s.

^