Mar 12, 2017
Mircea Filip – Dragostea de frati, emblema uceniciei
Series: Predici
 
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Mar 12, 2017Mircea Filip – Dragostea de frati, emblema uceniciei
  Mar 12, 2017
  Mircea Filip – Dragostea de frati, emblema uceniciei
  Series: Predici
   
 • Mar 12, 2017Samuel Crisan – Ucenicul si Biserica
  Mar 12, 2017
  Samuel Crisan – Ucenicul si Biserica
   
 • Mar 5, 2017Nelu Iubas – Drumul de la teasc
  Mar 5, 2017
  Nelu Iubas – Drumul de la teasc
  By: Guest
  Series: Predici
  Matei 16:13-23
  13.Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip și a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?” 14.Ei au răspuns: „Unii zic că ești Ioan Botezătorul; alţii, Ilie; alţii, Ieremia sau unul din proroci.” 15.„Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?” 16.Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17.Isus a luat din nou cuvântul și i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu, care este în ceruri. 18.Și Eu îţi spun: tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. 19.Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” 20.Atunci a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Isus vestește patimile și moartea Sa 21.De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă și din partea cărturarilor; că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. 22.Petru L-a luat deoparte și a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple așa ceva!” 23.Dar Isus S-a întors și a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”
 • Mar 5, 2017Victor Braica – Ucenicul si Mantuirea
  Mar 5, 2017
  Victor Braica – Ucenicul si Mantuirea
   
 • Feb 26, 2017Manu Ghigeanu – Isus, viata noastra
  Feb 26, 2017
  Manu Ghigeanu – Isus, viata noastra
  By: Guest
  Series: Predici
  Luca 18:18-30
  18. Un fruntaș a întrebat pe Isus: „Bunule Învăţător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viaţa veșnică?” 19. „Pentru ce Mă numești bun?”, i-a răspuns Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. 20. Știi poruncile: ‘Să nu preacurvești; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta.’” 21. „Toate aceste lucruri”, I-a zis el, „le-am păzit din tinereţea mea.” 22. Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: „Îţi mai lipsește un lucru: vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino și urmează-Mă.” 23. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. 24. Isus a văzut că s-a întristat de tot și a zis: „Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii! 25. Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.” 26. Cei ce-L ascultau au zis: „Atunci cine poate fi mântuit?” 27. Isus a răspuns: „Ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.” 28. Atunci, Petru a zis: „Iată că noi am lăsat totul și Te-am urmat.” 29. Și Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau fraţii sau părinţii sau copiii pentru Împărăţia lui Dumnezeu 30și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viaţa veșnică.”
 • Feb 26, 2017Valentin Simion – Duhul Sfant in viata ucenicului
  Feb 26, 2017
  Valentin Simion – Duhul Sfant in viata ucenicului
   
 • Feb 19, 2017Mihai Sarbu – Invitatie la drumetie
  Feb 19, 2017
  Mihai Sarbu – Invitatie la drumetie
  Series: Predici
  Luca 10:30-37
  "30. Isus a luat din nou cuvântul și a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. 31. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. 32. Un levit trecea și el prin locul acela și, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. 33. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. 34. S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele untdelemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. 35. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ‘Ai grijă de el, și orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere.’ 36. Care dintre aceștia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” 37. „Cel ce și-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă și tu la fel”, i-a zis Isus.". 
 • Feb 19, 2017Doru Hriscu – Isus, asa cum este
  Feb 19, 2017
  Doru Hriscu – Isus, asa cum este
  By: Guest
  Apocalipsa 1:1-3
  "1. Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscută trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan, 2. care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot ce a văzut. 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!"
 • Feb 12, 2017Adrian Neiconi – Cum sa construim relatii puternice in cadrul bisericii
  Feb 12, 2017
  Adrian Neiconi – Cum sa construim relatii puternice in cadrul bisericii
  By: Guest
  Series: Predici
  2 Corinteni 13:11
  11. Încolo, fraţilor, fiţi sănătoși, desăvârșiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi.
 • Feb 12, 2017Mircea Mot – Ucenicul si inchinarea
  Feb 12, 2017
  Mircea Mot – Ucenicul si inchinarea
  Ioan 4:23-24
  23. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. 24. Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr.”
^