Jun 27, 2021
Mircea Filip – Marcu 1:16-18
Marcu 1:16-18 NTR

16În timp ce trecea pe lângă Marea Galileei, Isus i‑a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând un năvod în mare, căci erau pescari. 17Isus le‑a zis: „Veniți după Mine și vă voi face să fiți pescari de oameni!“ 18Ei și‑au lăsat imediat năvoadele și L‑au urmat.
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Jun 27, 2021Mircea Filip – Marcu 1:16-18
  Jun 27, 2021
  Mircea Filip – Marcu 1:16-18
  Marcu 1:16-18 NTR

  16În timp ce trecea pe lângă Marea Galileei, Isus i‑a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând un năvod în mare, căci erau pescari. 17Isus le‑a zis: „Veniți după Mine și vă voi face să fiți pescari de oameni!“ 18Ei și‑au lăsat imediat năvoadele și L‑au urmat.
 • Jun 27, 2021Mircea Mot – Cum sa te intaresti in chemarea pe care ai primit-o?
  Jun 27, 2021
  Mircea Mot – Cum sa te intaresti in chemarea pe care ai primit-o?
 • Jun 20, 2021Mircea Mot – Un nou exod
  Jun 20, 2021
  Mircea Mot – Un nou exod
  Marcu 1:2-8 NTR

  2Așa cum este scris în Isaia, profetul:
  „Iată, îl trimit înaintea feței Tale pe mesagerul Meu,
  care‑Ți va pregăti calea,
  3un glas al celui ce strigă în pustie:
  «Pregătiți calea Domnului,
  neteziți‑I cărările!»“
  4S‑a arătat Ioan, cel ce boteza în pustie și proclama botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. 5Tot ținutul Iudeei și toți ierusalimiții au început să iasă la el și, mărturisindu‑și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. 6Ioan era îmbrăcat într‑o haină din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele. El se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. 7Ioan predica și zicea: „După mine vine Unul mai puternic decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să mă aplec să‑I dezleg cureaua sandalelor! 8Eu v‑am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.“
 • Jun 20, 2021Mircea Filip – Tatal meu m-a invatat
  Jun 20, 2021
  Mircea Filip – Tatal meu m-a invatat
  Proverbe 3:1-6 NTR

  1Fiule, nu uita învățătura mea,
  ci păstrează în inima ta poruncile mele,
  2căci ele vor adăuga lungime la zilele tale și ani la viața ta
  și‑ți vor da pace.
  3Îndurarea și credincioșia să nu te părăsească!
  Leagă‑ți‑le la gât, scrie‑le pe tăblița inimii tale!
  4Atunci vei găsi bunăvoință și un bun discernământ
  înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.
  5Încrede‑te în Domnul din toată inima ta
  și nu te sprijini pe priceperea ta.
  6Recunoaște‑L în toate căile tale,
  iar El îți va netezi cărările.
 • Jun 13, 2021Sami Crisan – De la indiferenta la grija fata de cei pierduti
  Jun 13, 2021
  Sami Crisan – De la indiferenta la grija fata de cei pierduti
  Series: Iona
  Iona 4:9-11 NTR
  9Dumnezeu l‑a întrebat pe Iona:
  – Oare faci bine că te mânii din cauza ricinului?
  El a răspuns:
  – Fac bine că mă mânii, chiar până la moarte!
  10Atunci Domnul a zis:
  – Ție ți s‑a făcut milă de acest ricin pentru care nu tu ai trudit și pe care nu tu l‑ai făcut să crească, ci într‑o noapte a răsărit și într‑o noapte a pierit. 11Și Mie să nu‑Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care sunt mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor și în care se află și o mulțime de animale?!
 • Jun 13, 2021Victor Braica – Promisiuni pretioase
  Jun 13, 2021
  Victor Braica – Promisiuni pretioase
  2 Petru 1:1-4 NTR
  1Simeon Petru, rob și apostol al lui Isus Cristos, către cei care, prin dreptatea Dumnezeului nostru și a Mântuitorului Isus Cristos, au primit, asemenea nouă, aceeași credință de neprețuit: 2harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus, Domnul nostru!
  Chemarea și alegerea creștinului
  3Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit toate cele necesare pentru viață și evlavie, prin cunoașterea Celui Ce ne‑a chemat prin slava și virtutea Lui, 4prin care El ne‑a dăruit promisiunile Lui prețioase și nespus de mari, pentru ca, prin acestea, scăpând de stricăciunea care este în lume din cauza poftei, să deveniți părtași ai naturii dumnezeiești.
 • Jun 6, 2021Enzo Stanciu – Lectii pentru sfinții maniosi
  Jun 6, 2021
  Enzo Stanciu – Lectii pentru sfinții maniosi
  By: Guest
  Series: Iona
  Iona 4:1-4 NTR
  1Iona s‑a supărat însă foarte tare din cauza aceasta și s‑a aprins de mânie.
  2El s‑a rugat Domnului și a zis:
  – Oh, Doamne, nu este aceasta tocmai ce spuneam eu pe când eram în țara mea? De aceea am încercat să fug la Tarșiș, pentru că știam că ești un Dumnezeu plin de har și milostiv, încet la mânie și plin de dragoste, un Dumnezeu gata să renunțe la a mai trimite nenorocirea. 3Iar acum, Doamne, Te rog, ia‑mi viața, căci este mai bine să mor, decât să trăiesc!
  4 Domnul a răspuns:
  – Oare faci bine că te mânii?
 • Jun 6, 2021Sami Crisan – Credincios in fata incertitudinii viitorului
  Jun 6, 2021
  Sami Crisan – Credincios in fata incertitudinii viitorului
  1 Petru 5:5-11 NTR
  5La fel și voi, tinerilor, supuneți‑vă bătrânilor. Și îmbrăcați‑vă toți cu smerenie unii față de alții, pentru că
  „Dumnezeu Se așază împotriva celor mândri,
  dar celor smeriți El le dă har.“
  6Smeriți‑vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru ca, la vreme potrivită, El să vă înalțe. 7Aruncați asupra Lui toată îngrijorarea voastră, fiindcă Lui Îi pasă de voi.
  8Fiți treji! Vegheați! Dușmanul vostru, diavolul, umblă ca un leu care rage, căutând să înghită pe cineva. 9Împotriviți‑vă lui tari în credință, știind că frații voștri din întreaga lume trec prin aceleași suferințe. 10După ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har, Care v‑a chemat la slava Lui veșnică, în Cristos Isus, vă va desăvârși El Însuși, vă va statornici, vă va întări și vă va sprijini. 11A Lui este puterea, în veci! Amin.
 • May 30, 2021Mircea Mot – Marea trezire spirituala
  May 30, 2021
  Mircea Mot – Marea trezire spirituala
  Series: Iona
  Iona 3
 • May 30, 2021Sami Crisan – Faptele apostolilor 8:26-39
  May 30, 2021
  Sami Crisan – Faptele apostolilor 8:26-39
  Faptele apostolilor 8:26-39 NTR
  26Un înger al Domnului i‑a vorbit lui Filip astfel: „Ridică‑te și du‑te spre sud, pe drumul din pustie, care coboară din Ierusalim spre Gaza!“ 27Filip s‑a ridicat și s‑a dus. Și iată că un eunuc etiopian, înalt oficial al lui Kandake, regina etiopienilor, și responsabil peste toată vistieria ei, venise să se închine în Ierusalim, 28iar acum se întorcea, stând în careta lui și citindu‑l pe profetul Isaia. 29Duhul i‑a zis lui Filip: „Du‑te și prinde din urmă careta aceea!“ 30Filip a alergat către el și l‑a auzit pe eunuc citindu‑l pe profetul Isaia.
  El l‑a întrebat:
  – Înțelegi ce citești?
  31Acesta a zis:
  – Cum aș putea, dacă nu mă va îndruma cineva?
  Și l‑a rugat pe Filip să se suie în caretă și să se așeze lângă el. 32Pasajul din Scriptură pe care‑l citea era acesta:
  „Ca o oaie care este dusă la tăiere
  și ca un miel care stă mut înaintea celui ce‑l tunde,
  tot așa nici El nu‑Și deschide gura.
  33În smerenia Lui, judecata I‑a fost luată.
  Cine va putea istorisi despre generația Lui?
  Căci viața Îi este luată de pe pământ!“
  34Eunucul l‑a întrebat pe Filip, zicând:
  – Te rog fierbinte să‑mi spui despre cine vorbește profetul astfel? Despre sine sau despre altcineva?
  35Atunci Filip a luat cuvântul și, începând de la Scriptura aceasta, i‑a vestit Evanghelia despre Isus. 36În timp ce călătoreau de‑a lungul drumului, au ajuns la o apă.
  Eunucul a zis:
  – Uite apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?
  37Filip i‑a zis:
  – Dacă crezi din toată inima ta, se poate!
  El a răspuns:
  – Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu!
  38A poruncit să stea careta, au coborât amândoi în apă, atât Filip, cât și eunucul, iar Filip l‑a botezat. 39Când au ieșit din apă, Duhul Domnului l‑a răpit pe Filip, astfel că eunucul nu l‑a mai văzut și și‑a continuat drumul bucuros. 40Filip a apărut în Azot și, în timp ce călătorea prin acea regiune, a vestit Evanghelia în toate cetățile, până când a ajuns în Cezareea
^