Jan 15, 2017
Samuel Crisan – Grupurile Mici
Series: Predici
Faptele Apostolilor 2:37-47
37.După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” 38.„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. 39.Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” 40.Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” 41.Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. 42.Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. 43.Fiecare era plin de frică, și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. 44.Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. 45.Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. 46.Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăţie de inimă. 47.Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuţi înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Jan 15, 2017Samuel Crisan – Grupurile Mici
  Jan 15, 2017
  Samuel Crisan – Grupurile Mici
  Series: Predici
  Faptele Apostolilor 2:37-47
  37.După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” 38.„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. 39.Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” 40.Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” 41.Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. 42.Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. 43.Fiecare era plin de frică, și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. 44.Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. 45.Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. 46.Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăţie de inimă. 47.Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuţi înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.
 • Jan 8, 2017Samuel Crisan – Ucenicul si Stapanul
  Jan 8, 2017
  Samuel Crisan – Ucenicul si Stapanul
  Marcu 8:34
  Apoi a chemat mulţimea şi pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze!
   
  Intrebari de studiu pentru grupuri mici – 8 Ianuarie 2017 (Pentru PDF descarca fisierul din Notes)
 • Jan 11, 2015Samuel Crișan – Fruit of the Spirit (Peace)
  Jan 11, 2015
  Samuel Crișan – Fruit of the Spirit (Peace)
  Series: Youth
 • Jan 4, 2015Sami Crișan – Puterea Cuvântului lui Dumnezeu
  Jan 4, 2015
  Sami Crișan – Puterea Cuvântului lui Dumnezeu
  Series: Predici
  2 Împărați 22:8-20
  8Atunci marele preot Hilchia i-a zis scribului Șafan: „Am găsit Cartea Legii în Casa Domnului!“ Hilchia i-a dat Cartea lui Șafan, iar acesta a citit-o. 9Scribul Șafan s-a dus la rege și i-a adus regelui următorul mesaj: „Slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în Casă și l-au dat celor ce supraveghează lucrarea la Casa Domnului.“ 10Apoi scribul Șafan l-a înștiințat pe rege, zicându-i: „Preotul Hilchia mi-a dat o Carte.“ Și Șafan a citit din ea înaintea regelui. 11Când a auzit regele cuvintele din Cartea Legii și-a sfâșiat hainele. 12Și regele le-a poruncit preotului Hilchia, lui Ahikam, fiul lui Șafan, lui Acbor, fiul lui Micaia, scribului Șafan și lui Asaia, slujitorul regelui, astfel: 13„Duceți-vă și întrebați-L pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru întreg Iuda, în legătură cu ceea ce este scris în această Carte, care a fost găsită. Căci mare este mânia Domnului , care s-a aprins împotriva noastră pentru că strămoșii noștri nu au ascultat cuvintele acestei Cărți și nu au împlinit tot ce este scris în ea cu privire la noi.“ 14Preotul Hilchia, Ahikam, Acbor, Șafan și Asaia s-au dus la profetesa Hulda, soția lui Șalum, fiul lui Tikva, fiul lui Hasra, păzitorul veșmintelor, care locuia în Ierusalim, în cartierul cel nou. Ei au vorbit cu ea 15și ea le-a răspuns: „Așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel; să spuneți omului care v-a trimis la mine, 16că așa vorbește Domnul : «Iată că voi aduce nenorocirea asupra acestui loc și asupra locuitorilor lui, potrivit cu tot ce este scris în Cartea pe care a citit-o regele lui Iuda. 17Pentru că M-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-Mă prin toate faptele lor, mânia Mea se va aprinde împotriva acestui loc și nu se va stinge.» 18Totodată spuneți-i regelui lui Iuda, care v-a trimis să-L întrebați pe Domnul , următoarele: «Așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel, cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit:19‘Pentru că ți s-a înduioșat inima și te-ai smerit înaintea Domnului , când ai auzit ce am rostit împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, că vor ajunge de spaimă și de blestem, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea Mea, iată că și Eu am auzit, zice Domnul! 20De aceea te voi adăuga la strămoșii tăi și vei fi așezat în pace în mormântul tău, astfel că nu vei vedea toată nenorocirea pe care o voi aduce asupra acestui loc și asupra locuitorilor lui.’»“ Ei i-au adus regelui răspunsul acesta.
 • Jan 1, 2015Sami Crișan – Călătorind cu Dumnezeu
  Jan 1, 2015
  Sami Crișan – Călătorind cu Dumnezeu
  Series: Predici
  Numeri 9:15-23
  15În ziua când a fost înălțat Tabernaculul, norul a acoperit Tabernaculul,adică Cortul Mărturiei; de seara până dimineața norul era deasupra Tabernaculului, arătând ca un foc.
  16Așa era tot timpul: ziua, norul acoperea Tabernaculul, iar noaptea arăta ca un foc.
  17Când norul se ridica de deasupra Cortului, israeliții porneau din nou la drum și, acolo unde se oprea norul, acolo își așezau tabăra și israeliții.
  18La porunca Domnului israeliții porneau și la porunca Domnului israeliții își așezau tabăra. Ei rămâneau în tabără atâta timp cât norul stătea deasupra Tabernaculului.
  19Când norul rămânea mai multe zile deasupra Tabernaculului, israeliții păzeau porunca Domnului și nu porneau.
  20Uneori norul rămânea doar câteva zile deasupra Tabernaculului, astfel că ei rămâneau în tabără la porunca Domnului și apoi, tot la porunca Domnului porneau.
  21Uneori norul rămânea de seara până dimineața, astfel că ei porneau dimineața, când norul se ridica. Dacă norul rămânea o zi și o noapte, ei porneau atunci când se ridica.
  22Dacă norul rămânea deasupra Tabernaculului două zile sau o lună sau mai multe zile, israeliții rămâneau în tabără și nu porneau; ei porneau doar atunci când acesta se ridica.
  23La porunca Domnului își așezau tabăra și la porunca Domnului porneau. Ei păzeau porunca Domnului , porunca Domnului dată prin Moise.
 • Dec 28, 2014Sami Crișan – Christmas according to the Magi
  Dec 28, 2014
  Sami Crișan – Christmas according to the Magi
  Series: Youth
  Matthew 2:1-6
  1Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,
  2Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.
  3When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.
  4And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.
  5And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet,
  6And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.
 • Dec 21, 2014Sami Crișan – Crăciunul ingerului Gavril
  Dec 21, 2014
  Sami Crișan – Crăciunul ingerului Gavril
  Series: Predici
 • Dec 21, 2014Sami Crișan – From impossible to possible
  Dec 21, 2014
  Sami Crișan – From impossible to possible
  Series: Youth
  Luke 1:13
  13But the angel said to him, “Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John.
 • Dec 7, 2014Sami Crișan – The fruit of the Spirit
  Dec 7, 2014
  Sami Crișan – The fruit of the Spirit
  Series: Youth
  Galatians 5:22-23
  22But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness,
  23gentleness, self-control; against such things there is no law.
 • Dec 7, 2014Sami Crișan – O altfel de gândire
  Dec 7, 2014
  Sami Crișan – O altfel de gândire
  Series: Predici
  Romani 12:2
  Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvîrșită
^