June 2021

Mircea Filip – Marcu 1:16-18

Marcu 1:16-18 NTR 16În timp ce trecea pe lângă Marea Galileei, Isus i‑a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând un năvod în mare, căci erau pescari. 17Isus le‑a zis: „Veniți după Mine și vă voi face să fiți pescari de oameni!“ 18Ei și‑au lăsat imediat năvoadele și L‑au urmat.Mircea Mot – Cum sa te intaresti in chemarea pe care ai primit-o?Mircea Mot – Un nou exod

Marcu 1:2-8 NTR 2Așa cum este scris în Isaia, profetul:„Iată, îl trimit înaintea feței Tale pe mesagerul Meu,care‑Ți va pregăti calea,3un glas al celui ce strigă în pustie:«Pregătiți calea Domnului,neteziți‑I cărările!»“4S‑a arătat Ioan, cel ce boteza în pustie și proclama botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. 5Tot ținutul Iudeei și toți ierusalimiții au început să iasă […]Mircea Filip – Tatal meu m-a invatat

Proverbe 3:1-6 NTR 1Fiule, nu uita învățătura mea,ci păstrează în inima ta poruncile mele,2căci ele vor adăuga lungime la zilele tale și ani la viața tași‑ți vor da pace.3Îndurarea și credincioșia să nu te părăsească!Leagă‑ți‑le la gât, scrie‑le pe tăblița inimii tale!4Atunci vei găsi bunăvoință și un bun discernământînaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.5Încrede‑te în […]Sami Crisan – De la indiferenta la grija fata de cei pierduti

Iona 4:9-11 NTR 9Dumnezeu l‑a întrebat pe Iona:– Oare faci bine că te mânii din cauza ricinului?El a răspuns:– Fac bine că mă mânii, chiar până la moarte!10Atunci Domnul a zis:– Ție ți s‑a făcut milă de acest ricin pentru care nu tu ai trudit și pe care nu tu l‑ai făcut să crească, ci într‑o noapte a […]Victor Braica – Promisiuni pretioase

2 Petru 1:1-4 NTR 1Simeon Petru, rob și apostol al lui Isus Cristos, către cei care, prin dreptatea Dumnezeului nostru și a Mântuitorului Isus Cristos, au primit, asemenea nouă, aceeași credință de neprețuit: 2harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus, Domnul nostru!Chemarea și alegerea creștinului3Dumnezeiasca Lui putere […]Enzo Stanciu – Lectii pentru sfinții maniosi

Iona 4:1-4 NTR 1Iona s‑a supărat însă foarte tare din cauza aceasta și s‑a aprins de mânie.2El s‑a rugat Domnului și a zis:– Oh, Doamne, nu este aceasta tocmai ce spuneam eu pe când eram în țara mea? De aceea am încercat să fug la Tarșiș, pentru că știam că ești un Dumnezeu plin de har […]Sami Crisan – Credincios in fata incertitudinii viitorului

1 Petru 5:5-11 NTR 5La fel și voi, tinerilor, supuneți‑vă bătrânilor. Și îmbrăcați‑vă toți cu smerenie unii față de alții, pentru că„Dumnezeu Se așază împotriva celor mândri,dar celor smeriți El le dă har.“6Smeriți‑vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru ca, la vreme potrivită, El să vă înalțe. 7Aruncați asupra Lui toată îngrijorarea voastră, […]May 2021

Mircea Mot – Marea trezire spirituala

Iona 3Sami Crisan – Faptele apostolilor 8:26-39

Faptele apostolilor 8:26-39 NTR 26Un înger al Domnului i‑a vorbit lui Filip astfel: „Ridică‑te și du‑te spre sud, pe drumul din pustie, care coboară din Ierusalim spre Gaza!“ 27Filip s‑a ridicat și s‑a dus. Și iată că un eunuc etiopian, înalt oficial al lui Kandake, regina etiopienilor, și responsabil peste toată vistieria ei, venise să […]

^