Jun 11, 2017
Valentin Simion – Intelegerea vremurilor
 
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Jun 11, 2017Valentin Simion – Intelegerea vremurilor
  Jun 11, 2017
  Valentin Simion – Intelegerea vremurilor
   
 • May 14, 2017Valentin Simion – Rolul sotiei din perspectiva Creatiei, Israelului si al Bisericii
  May 14, 2017
  Valentin Simion – Rolul sotiei din perspectiva Creatiei, Israelului si al Bisericii
   
 • May 7, 2017Vali Simion – Conflicts and biblical solutions
  May 7, 2017
  Vali Simion – Conflicts and biblical solutions
  Series: Youth
 • Apr 9, 2017Valentin Simion – The crowd and the King
  Apr 9, 2017
  Valentin Simion – The crowd and the King
  Series: Youth
   
 • Mar 26, 2017Valentin Simion – Ucenicul si venirea Domnului
  Mar 26, 2017
  Valentin Simion – Ucenicul si venirea Domnului
   
 • Feb 26, 2017Valentin Simion – Duhul Sfant in viata ucenicului
  Feb 26, 2017
  Valentin Simion – Duhul Sfant in viata ucenicului
   
 • Jan 22, 2017Valentin Simion – Ucenicul si puterea rugaciunii
  Jan 22, 2017
  Valentin Simion – Ucenicul si puterea rugaciunii
  Matei 6:9-13
  9.Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: ‘Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; 10.vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. 11.Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi 12.și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiţilor noștri 13.și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia și puterea și slava în veci. Amin!’
 • Dec 28, 2014Vali Simion – Reflecții la final de an
  Dec 28, 2014
  Vali Simion – Reflecții la final de an
  Series: Predici
  Psalmi 90:1-12
  1Stăpâne, Tu ai fost adăpostul nostru generații la rând.
  2Înainte ca să se fi născut munții, înainte ca Tu să fi plăsmuit pământul și lumea, din veșnicie până în vecie, Tu ești Dumnezeu.
  3Tu întorci pe oameni în țărână, spunându-le: „Întoarceți-vă, fii ai omului!“
  4Da, o mie de ani înaintea Ta sunt ca ziua de ieri care a trecut, ca o strajă a nopții.
  5Tu îi mături pe oameni ca prin somn; ei sunt ca iarba care răsare dimineața.
  6Deși răsare dimineața, ea trece iute, așa încât seara este veștejită și se usucă.
  7Suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de furia Ta.
  8Ai pus vina noastră înaintea Ta și ai adus păcatele noastre ascunse la lumina feței Tale.
  9Toate zilele noastre trec sub apăsarea mâniei Tale; anii noștri se sfârșesc repede, ca un geamăt.
  10Deși anii noștri ajung la șaptezeci, iar dacă avem putere – chiar până la optzeci, cei mai mulți dintre ei suntnumai necaz și trudă, căci trec repede, iar noi zburăm.
  11Cine cunoaște însă tăria mâniei Tale și teama pe care o insuflă furia Ta?
  12Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să avem parte de o inimă înțeleaptă!
  Filipeni 2:5-11
  5Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Cristos Isus,
  6Cel Ce, existând în chip de Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal lui Dumnezeu este un lucru ce trebuie apucat,
  7ci S-a golit de Sine, luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om;
  8S-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce.
  9De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dăruit Numele care este mai presus de orice nume,
  10pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ,
  11și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul.
 • Oct 26, 2014Valentin Simion – How to deal with sin
  Oct 26, 2014
  Valentin Simion – How to deal with sin
  Series: Youth
 • Oct 19, 2014Valentin Simion – A new creation (3)
  Oct 19, 2014
  Valentin Simion – A new creation (3)
  Series: Youth
^