March 2022

Doru Gurban – Being fruitful

 Mircea Filip – Izbavirea prin Debora

Judecatori 4:1-4Iosif Morcan – Evrei 1:1-4

Evrei 1:1-4Victor Braica – Ce se intampla cand incalci legamantul?

Judecatori 2:8-23Sami Crisan – Semnificatiile Cinei Domnului

1 Corinteni 11:28-33 28. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta.29. Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.30. Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini […]Mircea Filip – Testul nasterii din nou

1 Ioan 5:1-4 1. Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El.2. Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. […]February 2022

Vali Simion – Our top priority

1 Corinthians 15:1-7 1.Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, 2.by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you—unless you believed in vain.3.For I delivered to you first of all that which […]Gheorghe Motoc – Biserica biblica

1 Timotei 3:14-15;4:16 14. Îţi scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine.15. Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului.16. Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o […]Sami Crisan – Valori esentiale de pastrat in urmatorii 10 ani

Fapte 2:41-4741. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.42. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.43. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.44. Toţi cei […]Mircea Filip – Biserica ce transforma lumea (2)

Efeseni 2:19-22 19. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.22. Şi […]

^