December 2021

Mircea Filip – Betleemul mantuirii noastre

Matei 2:1-71. După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim2. şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”3. Când a auzit împăratul Irod acest […]Mircea Mot – Asteptand Darul nespus de mare

2 Corinteni 9:15 15. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!Evrei 1:1-3 1. În trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoşilor noştri de multe ori şi în multe feluri, prin profeţi,2. însă în aceste zile de pe urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin […]Mircea Filip – Miracolul intruparii

Luca 2:6-76. În timp ce se aflau acolo, s-a împlinit vremea ca ea să nască.7. Şi L-a născut pe Fiul ei cel întâi născut. Ea L-a înfăşat şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în odaia de găzduire nu era loc pentru ei.Mircea Filip – Impliniri profetice

Isaia 7:14 NTR 14. De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel. Mica 5:2 NTR 2. „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce […]Sami Crisan – Caci un copil ni s-a nascut

Isaia 9:6 NTR 6. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”Constantin Nica – Crestinul cu o atitudine multumitoare

1 Tesaloniceni 5:18 NTR 18. Mulţumiţi în orice împrejurări, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, pentru voi!Mircea Mot – ABC-ul Mesei Domnului

1 Corinteni 6:20 NTR Căci voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Slăviţi-L deci pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu!November 2021

Sami Crisan – Cum sa imi descopar darurile spirituale (p.2)

1 Corinteni 12:1-11 NTR 1. Cu privire la darurile duhovniceşti, fraţilor, nu vreau să fiţi în necunoştinţă.2. Voi ştiţi că, atunci când eraţi păgâni, eraţi ademeniţi şi conduşi de idolii cei muţi.3. De aceea, vreau să înţelegeţi că nimeni care vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu nu spune: „Isus să fie blestemat!“ şi, de asemenea, nimeni […]Mircea Filip – Credinciosul si pacatul

1 Ioan 3:4-6 NTR 4. Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.5. Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.6. Oricine rămâne în El nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.Mircea Filip – Adevarata multumire

Deuteronomul 26:16-19 NTR 16. Astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi porunceşte să împlineşti legile şi poruncile acestea; să le păzeşti şi să le împlineşti din toată inima ta şi din tot sufletul tău.17. Astăzi, tu ai mărturisit înaintea Domnului că El va fi Dumnezeul tău, că vei umbla în căile Lui, vei păzi legile, poruncile şi […]

^