Jan 22, 2017
Valentin Simion – Ucenicul si puterea rugaciunii
Matei 6:9-13
9.Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: ‘Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; 10.vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. 11.Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi 12.și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiţilor noștri 13.și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia și puterea și slava în veci. Amin!’
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Jan 22, 2017Valentin Simion – Ucenicul si puterea rugaciunii
  Jan 22, 2017
  Valentin Simion – Ucenicul si puterea rugaciunii
  Matei 6:9-13
  9.Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: ‘Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; 10.vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. 11.Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi 12.și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiţilor noștri 13.și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia și puterea și slava în veci. Amin!’
 • Jan 15, 2017Samuel Crisan – Grupurile Mici
  Jan 15, 2017
  Samuel Crisan – Grupurile Mici
  Series: Predici
  Faptele Apostolilor 2:37-47
  37.După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” 38.„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. 39.Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” 40.Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” 41.Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. 42.Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. 43.Fiecare era plin de frică, și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. 44.Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. 45.Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. 46.Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăţie de inimă. 47.Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuţi înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.
 • Jan 15, 2017Mihai Sarbu – Portret de ucenic
  Jan 15, 2017
  Mihai Sarbu – Portret de ucenic
  Matei 10:24-25
  24.Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul său, nici robul, mai presus de domnul său. 25.Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul lui, și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe Stăpânul casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa Lui?
 • Jan 8, 2017Samuel Crisan – Ucenicul si Stapanul
  Jan 8, 2017
  Samuel Crisan – Ucenicul si Stapanul
  Marcu 8:34
  Apoi a chemat mulţimea şi pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze!
   
  Intrebari de studiu pentru grupuri mici – 8 Ianuarie 2017 (Pentru PDF descarca fisierul din Notes)
 • Jan 8, 2017Victor Braica – De ce grupe mici?
  Jan 8, 2017
  Victor Braica – De ce grupe mici?
  Series: Predici
  2 Timotei 2:2
  Și ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe și pe alţii.
 • Jan 11, 2015Dorin Popa – After God’s own heart
  Jan 11, 2015
  Dorin Popa – After God’s own heart
  Series: Youth
  Acts 13:22-23
  22And when he had removed him, he raised up David to be their king, of whom he testified and said, ‘I have found in David the son of Jesse a man after my heart, who will do all my will.’ 23Of this man’s offspring God has brought to Israel a Savior, Jesus, as he promised.
 • Jan 11, 2015Victor Braica – Cristosul Scripturii
  Jan 11, 2015
  Victor Braica – Cristosul Scripturii
  Series: Predici
 • Jan 11, 2015Samuel Crișan – Fruit of the Spirit (Peace)
  Jan 11, 2015
  Samuel Crișan – Fruit of the Spirit (Peace)
  Series: Youth
 • Jan 4, 2015Mircea Filip – Palindromul vieții lui Iosif
  Jan 4, 2015
  Mircea Filip – Palindromul vieții lui Iosif
  Series: Predici
  Palindromul titleGeneza 50:18-22
  18Frații lui au venit, s-au plecat înaintea lui și i-au zis: Suntem sclavii tăi. 19Nu vă temeți! le-a răspuns Iosif. Sunt eu în locul lui Dumnezeu? 20Chiar dacă voi ați intenționat să-mi faceți rău, Dumnezeu a schimbat răul în bine pentru a susține viața unui popor numeros, așa cum face astăzi. 21Deci nu vă temeți! Eu însumi mă voi îngriji de hrana voastră și a copiilor voștri. Apoi i-a mângâiat și le-a vorbit cu bunătate.22Iosif a locuit în Egipt împreună cu familia tatălui său; el a trăit o sută zece ani.
 • Jan 4, 2015Sami Crișan – Puterea Cuvântului lui Dumnezeu
  Jan 4, 2015
  Sami Crișan – Puterea Cuvântului lui Dumnezeu
  Series: Predici
  2 Împărați 22:8-20
  8Atunci marele preot Hilchia i-a zis scribului Șafan: „Am găsit Cartea Legii în Casa Domnului!“ Hilchia i-a dat Cartea lui Șafan, iar acesta a citit-o. 9Scribul Șafan s-a dus la rege și i-a adus regelui următorul mesaj: „Slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în Casă și l-au dat celor ce supraveghează lucrarea la Casa Domnului.“ 10Apoi scribul Șafan l-a înștiințat pe rege, zicându-i: „Preotul Hilchia mi-a dat o Carte.“ Și Șafan a citit din ea înaintea regelui. 11Când a auzit regele cuvintele din Cartea Legii și-a sfâșiat hainele. 12Și regele le-a poruncit preotului Hilchia, lui Ahikam, fiul lui Șafan, lui Acbor, fiul lui Micaia, scribului Șafan și lui Asaia, slujitorul regelui, astfel: 13„Duceți-vă și întrebați-L pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru întreg Iuda, în legătură cu ceea ce este scris în această Carte, care a fost găsită. Căci mare este mânia Domnului , care s-a aprins împotriva noastră pentru că strămoșii noștri nu au ascultat cuvintele acestei Cărți și nu au împlinit tot ce este scris în ea cu privire la noi.“ 14Preotul Hilchia, Ahikam, Acbor, Șafan și Asaia s-au dus la profetesa Hulda, soția lui Șalum, fiul lui Tikva, fiul lui Hasra, păzitorul veșmintelor, care locuia în Ierusalim, în cartierul cel nou. Ei au vorbit cu ea 15și ea le-a răspuns: „Așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel; să spuneți omului care v-a trimis la mine, 16că așa vorbește Domnul : «Iată că voi aduce nenorocirea asupra acestui loc și asupra locuitorilor lui, potrivit cu tot ce este scris în Cartea pe care a citit-o regele lui Iuda. 17Pentru că M-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-Mă prin toate faptele lor, mânia Mea se va aprinde împotriva acestui loc și nu se va stinge.» 18Totodată spuneți-i regelui lui Iuda, care v-a trimis să-L întrebați pe Domnul , următoarele: «Așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel, cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit:19‘Pentru că ți s-a înduioșat inima și te-ai smerit înaintea Domnului , când ai auzit ce am rostit împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, că vor ajunge de spaimă și de blestem, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea Mea, iată că și Eu am auzit, zice Domnul! 20De aceea te voi adăuga la strămoșii tăi și vei fi așezat în pace în mormântul tău, astfel că nu vei vedea toată nenorocirea pe care o voi aduce asupra acestui loc și asupra locuitorilor lui.’»“ Ei i-au adus regelui răspunsul acesta.
^