Jan 4, 2015
Mircea Moț – Philippians 3:14,17
Series: Youth
Philippians 3:14,17
14I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.
17Brothers, join in imitating me, and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us.
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Jan 4, 2015Mircea Moț – Philippians 3:14,17
  Jan 4, 2015
  Mircea Moț – Philippians 3:14,17
  Series: Youth
  Philippians 3:14,17
  14I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.
  17Brothers, join in imitating me, and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us.
 • Jan 1, 2015Sami Crișan – Călătorind cu Dumnezeu
  Jan 1, 2015
  Sami Crișan – Călătorind cu Dumnezeu
  Series: Predici
  Numeri 9:15-23
  15În ziua când a fost înălțat Tabernaculul, norul a acoperit Tabernaculul,adică Cortul Mărturiei; de seara până dimineața norul era deasupra Tabernaculului, arătând ca un foc.
  16Așa era tot timpul: ziua, norul acoperea Tabernaculul, iar noaptea arăta ca un foc.
  17Când norul se ridica de deasupra Cortului, israeliții porneau din nou la drum și, acolo unde se oprea norul, acolo își așezau tabăra și israeliții.
  18La porunca Domnului israeliții porneau și la porunca Domnului israeliții își așezau tabăra. Ei rămâneau în tabără atâta timp cât norul stătea deasupra Tabernaculului.
  19Când norul rămânea mai multe zile deasupra Tabernaculului, israeliții păzeau porunca Domnului și nu porneau.
  20Uneori norul rămânea doar câteva zile deasupra Tabernaculului, astfel că ei rămâneau în tabără la porunca Domnului și apoi, tot la porunca Domnului porneau.
  21Uneori norul rămânea de seara până dimineața, astfel că ei porneau dimineața, când norul se ridica. Dacă norul rămânea o zi și o noapte, ei porneau atunci când se ridica.
  22Dacă norul rămânea deasupra Tabernaculului două zile sau o lună sau mai multe zile, israeliții rămâneau în tabără și nu porneau; ei porneau doar atunci când acesta se ridica.
  23La porunca Domnului își așezau tabăra și la porunca Domnului porneau. Ei păzeau porunca Domnului , porunca Domnului dată prin Moise.
 • Dec 28, 2014John Todor – Cărări netezite
  Dec 28, 2014
  John Todor – Cărări netezite
  By: Guest
  Series: Predici
  Proverbe 3:5-6
  5Încrede-te în DOMNUL din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta.
  6Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va îndrepta cărările.
 • Dec 28, 2014Dorin Popa – The days after Christmas
  Dec 28, 2014
  Dorin Popa – The days after Christmas
  Series: Youth
  Matthew 19:26-30
  26But Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.” 27Then Peter said in reply, “See, we have left everything and followed you. What then will we have?” 28Jesus said to them, “Truly, I say to you, in the new world,when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. 29And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands, for my name’s sake, will receive a hundredfoldand will inherit eternal life. 30But many who are first will be last, and the last first.
 • Dec 28, 2014Vali Simion – Reflecții la final de an
  Dec 28, 2014
  Vali Simion – Reflecții la final de an
  Series: Predici
  Psalmi 90:1-12
  1Stăpâne, Tu ai fost adăpostul nostru generații la rând.
  2Înainte ca să se fi născut munții, înainte ca Tu să fi plăsmuit pământul și lumea, din veșnicie până în vecie, Tu ești Dumnezeu.
  3Tu întorci pe oameni în țărână, spunându-le: „Întoarceți-vă, fii ai omului!“
  4Da, o mie de ani înaintea Ta sunt ca ziua de ieri care a trecut, ca o strajă a nopții.
  5Tu îi mături pe oameni ca prin somn; ei sunt ca iarba care răsare dimineața.
  6Deși răsare dimineața, ea trece iute, așa încât seara este veștejită și se usucă.
  7Suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de furia Ta.
  8Ai pus vina noastră înaintea Ta și ai adus păcatele noastre ascunse la lumina feței Tale.
  9Toate zilele noastre trec sub apăsarea mâniei Tale; anii noștri se sfârșesc repede, ca un geamăt.
  10Deși anii noștri ajung la șaptezeci, iar dacă avem putere – chiar până la optzeci, cei mai mulți dintre ei suntnumai necaz și trudă, căci trec repede, iar noi zburăm.
  11Cine cunoaște însă tăria mâniei Tale și teama pe care o insuflă furia Ta?
  12Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să avem parte de o inimă înțeleaptă!
  Filipeni 2:5-11
  5Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Cristos Isus,
  6Cel Ce, existând în chip de Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal lui Dumnezeu este un lucru ce trebuie apucat,
  7ci S-a golit de Sine, luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om;
  8S-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce.
  9De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dăruit Numele care este mai presus de orice nume,
  10pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ,
  11și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul.
 • Dec 28, 2014Sami Crișan – Christmas according to the Magi
  Dec 28, 2014
  Sami Crișan – Christmas according to the Magi
  Series: Youth
  Matthew 2:1-6
  1Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,
  2Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.
  3When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.
  4And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.
  5And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet,
  6And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.
 • Dec 25, 2014Mircea Filip – Curiozitățile primului Crăciun
  Dec 25, 2014
  Mircea Filip – Curiozitățile primului Crăciun
  Series: Predici
  Luca 2:1-7
  1 În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.
  2 Înscrierea aceasta s’a făcut întîia dată pe cînd era dregător în Siria Quirinius.
  3 Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.
  4Iosif s’a suit și el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudea, în cetatea lui David, numită Betleem, – pentrucă era din casa și din seminția lui David, –
  5 să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.
  6 Pe cînd erau ei acolo, s’a împlinit vremea cînd trebuia să nască Maria.
  7 Și a născut pe Fiul ei cel întîi născut, L-a înfășat în scutece și L-a culcat într’o iesle, pentrucă în casa de poposire nu era loc pentru ei.
 • Dec 21, 2014Sami Crișan – Crăciunul ingerului Gavril
  Dec 21, 2014
  Sami Crișan – Crăciunul ingerului Gavril
  Series: Predici
 • Dec 21, 2014Viorel Iuga – Oameni de care se folosește Dumnezeu
  Dec 21, 2014
  Viorel Iuga – Oameni de care se folosește Dumnezeu
  By: Guest
  Series: Predici
 • Dec 21, 2014Sami Crișan – From impossible to possible
  Dec 21, 2014
  Sami Crișan – From impossible to possible
  Series: Youth
  Luke 1:13
  13But the angel said to him, “Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John.
^