Dec 28, 2014
Sami Crișan – Christmas according to the Magi
Series: Youth
Matthew 2:1-6
1Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,
2Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.
3When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.
4And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.
5And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet,
6And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Dec 28, 2014Sami Crișan – Christmas according to the Magi
  Dec 28, 2014
  Sami Crișan – Christmas according to the Magi
  Series: Youth
  Matthew 2:1-6
  1Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,
  2Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.
  3When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.
  4And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.
  5And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet,
  6And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.
 • Dec 25, 2014Mircea Filip – Curiozitățile primului Crăciun
  Dec 25, 2014
  Mircea Filip – Curiozitățile primului Crăciun
  Series: Predici
  Luca 2:1-7
  1 În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.
  2 Înscrierea aceasta s’a făcut întîia dată pe cînd era dregător în Siria Quirinius.
  3 Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.
  4Iosif s’a suit și el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudea, în cetatea lui David, numită Betleem, – pentrucă era din casa și din seminția lui David, –
  5 să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.
  6 Pe cînd erau ei acolo, s’a împlinit vremea cînd trebuia să nască Maria.
  7 Și a născut pe Fiul ei cel întîi născut, L-a înfășat în scutece și L-a culcat într’o iesle, pentrucă în casa de poposire nu era loc pentru ei.
 • Dec 21, 2014Sami Crișan – Crăciunul ingerului Gavril
  Dec 21, 2014
  Sami Crișan – Crăciunul ingerului Gavril
  Series: Predici
 • Dec 21, 2014Viorel Iuga – Oameni de care se folosește Dumnezeu
  Dec 21, 2014
  Viorel Iuga – Oameni de care se folosește Dumnezeu
  By: Guest
  Series: Predici
 • Dec 21, 2014Sami Crișan – From impossible to possible
  Dec 21, 2014
  Sami Crișan – From impossible to possible
  Series: Youth
  Luke 1:13
  13But the angel said to him, “Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John.
 • Dec 14, 2014Mircea Filip – Isaia 9:6,7
  Dec 14, 2014
  Mircea Filip – Isaia 9:6,7
  Series: Predici
  Isaia 9:6,7
  6 Căci un Copil ni s’a născut, un Fiu ni s’a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii.
  7 El va face ca domnia Lui să crească, și o pace fără sfîrșit va da scaunului de domnie al lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și’n veci de veci: iată ce va face rîvna Domnului oștirilor.
 • Dec 14, 2014Rabbi Tim Hyslip – Ministers of reconciliation
  Dec 14, 2014
  Rabbi Tim Hyslip – Ministers of reconciliation
  By: Guest
  Series: Predici
  2 Corinthians 5:17-20
  17Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come. 18All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation; 19that is, in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. 20Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God.
 • Dec 14, 2014Ovidiu Horga – Cuvântul lui Dumnezeu care aduce binecuvântare
  Dec 14, 2014
  Ovidiu Horga – Cuvântul lui Dumnezeu care aduce binecuvântare
  By: Guest
  Series: Predici
  Luca 1:26-37
  26 În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimes de Dumnezeu într’o cetate din Galilea, numită Nazaret,
  27 la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria.
  28 Îngerul a intrat la ea, și a zis: „Plecăciune, ție, căreia ți s’a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvîntată ești tu între femei!“
  29 Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta.
  30 Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.
  31 Și iată că vei rămînea însărcinată, și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.
  32 El va fi mare, și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.
  33 Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, și Împărăția Lui nu va avea sfîrșit.“
  34 Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?“
  35 Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfînt Se va pogorî peste tine, și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfîntul care Se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
  36 Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit, și ea, un fiu la bătrînețe; și ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a șasea lună.
  37 Căci niciun cuvînt dela Dumnezeu nu este lipsit de putere.
 • Dec 7, 2014Mircea Moț – Press on pressing on
  Dec 7, 2014
  Mircea Moț – Press on pressing on
  Series: Predici
  Filipeni 3:12-14
  12 Nu că am și cîștigat premiul, sau că am și ajuns desăvîrșit; dar alerg înainte, căutînd să-l apuc, întrucît și eu am fost apucat de Hristos Isus.
  13 Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitînd ce este în urma mea, și aruncîndu-mă spre ce este înainte,
  14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
 • Dec 7, 2014Sami Crișan – The fruit of the Spirit
  Dec 7, 2014
  Sami Crișan – The fruit of the Spirit
  Series: Youth
  Galatians 5:22-23
  22But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness,
  23gentleness, self-control; against such things there is no law.
^