January 2017

Mihai Sarbu – Portret de ucenic

Matei 10:24-25 24.Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul său, nici robul, mai presus de domnul său. 25.Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul lui, și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe Stăpânul casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa Lui?Samuel Crisan – Ucenicul si Stapanul

Marcu 8:34 Apoi a chemat mulţimea şi pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze!   Intrebari de studiu pentru grupuri mici – 8 Ianuarie 2017 (Pentru PDF descarca fisierul din Notes)Victor Braica – De ce grupe mici?

2 Timotei 2:2 Și ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe și pe alţii.January 2015

Dorin Popa – After God’s own heart

Acts 13:22-23 22And when he had removed him, he raised up David to be their king, of whom he testified and said, ‘I have found in David the son of Jesse a man after my heart, who will do all my will.’ 23Of this man’s offspring God has brought to Israel a Savior, Jesus, as […]Victor Braica – Cristosul ScripturiiSamuel Crișan – Fruit of the Spirit (Peace)Mircea Filip – Palindromul vieții lui Iosif

Geneza 50:18-22 18Frații lui au venit, s-au plecat înaintea lui și i-au zis: Suntem sclavii tăi. 19Nu vă temeți! le-a răspuns Iosif. Sunt eu în locul lui Dumnezeu? 20Chiar dacă voi ați intenționat să-mi faceți rău, Dumnezeu a schimbat răul în bine pentru a susține viața unui popor numeros, așa cum face astăzi. 21Deci nu […]Sami Crișan – Puterea Cuvântului lui Dumnezeu

2 Împărați 22:8-20 8Atunci marele preot Hilchia i-a zis scribului Șafan: „Am găsit Cartea Legii în Casa Domnului!“ Hilchia i-a dat Cartea lui Șafan, iar acesta a citit-o. 9Scribul Șafan s-a dus la rege și i-a adus regelui următorul mesaj: „Slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în Casă și l-au dat celor ce […]Mircea Moț – Philippians 3:14,17

Philippians 3:14,17 14I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. 17Brothers, join in imitating me, and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us.Sami Crișan – Călătorind cu Dumnezeu

Numeri 9:15-23 15În ziua când a fost înălțat Tabernaculul, norul a acoperit Tabernaculul,adică Cortul Mărturiei; de seara până dimineața norul era deasupra Tabernaculului, arătând ca un foc. 16Așa era tot timpul: ziua, norul acoperea Tabernaculul, iar noaptea arăta ca un foc. 17Când norul se ridica de deasupra Cortului, israeliții porneau din nou la drum și, […]

^