Feb 12, 2017
Adrian Neiconi – Cum sa construim relatii puternice in cadrul bisericii
By: Guest
Series: Predici
2 Corinteni 13:11
11. Încolo, fraţilor, fiţi sănătoși, desăvârșiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi.
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Feb 12, 2017Adrian Neiconi – Cum sa construim relatii puternice in cadrul bisericii
  Feb 12, 2017
  Adrian Neiconi – Cum sa construim relatii puternice in cadrul bisericii
  By: Guest
  Series: Predici
  2 Corinteni 13:11
  11. Încolo, fraţilor, fiţi sănătoși, desăvârșiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi.
 • Feb 5, 2017Mihai Sarbu – Mostenirea din camera de sus
  Feb 5, 2017
  Mihai Sarbu – Mostenirea din camera de sus
  Series: Predici
  Ioan 13:12-15
  12. După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S-a așezat iarăși la masă și le-a zis: „Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu? 13. Voi Mă numiţi Învăţătorul și Domnul, și bine ziceţi, căci sunt. 14. Deci, dacă Eu, Domnul și Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora. 15. Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceţi cum am făcut Eu.
 • Jan 29, 2017Mihai Sarbu – Imperativele odihnei
  Jan 29, 2017
  Mihai Sarbu – Imperativele odihnei
  Series: Predici
  Matei 11:28-30
  28. Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi și împovăraţi, și Eu vă voi da odihnă. 29. Luaţi jugul Meu asupra voastră și învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30. Căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară.”
 • Jan 22, 2017Samuel Crisan – Fii matur
  Jan 22, 2017
  Samuel Crisan – Fii matur
  Series: Predici
  1 Petru 2:1-3
  1. Lepădaţi dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire 2. și, ca niște prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteţi spre mântuire, 3. dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul.
 • Jan 15, 2017Samuel Crisan – Grupurile Mici
  Jan 15, 2017
  Samuel Crisan – Grupurile Mici
  Series: Predici
  Faptele Apostolilor 2:37-47
  37.După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” 38.„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. 39.Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” 40.Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” 41.Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. 42.Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. 43.Fiecare era plin de frică, și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. 44.Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. 45.Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. 46.Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăţie de inimă. 47.Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuţi înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.
 • Jan 8, 2017Victor Braica – De ce grupe mici?
  Jan 8, 2017
  Victor Braica – De ce grupe mici?
  Series: Predici
  2 Timotei 2:2
  Și ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe și pe alţii.
 • Jan 11, 2015Victor Braica – Cristosul Scripturii
  Jan 11, 2015
  Victor Braica – Cristosul Scripturii
  Series: Predici
 • Jan 4, 2015Mircea Filip – Palindromul vieții lui Iosif
  Jan 4, 2015
  Mircea Filip – Palindromul vieții lui Iosif
  Series: Predici
  Palindromul titleGeneza 50:18-22
  18Frații lui au venit, s-au plecat înaintea lui și i-au zis: Suntem sclavii tăi. 19Nu vă temeți! le-a răspuns Iosif. Sunt eu în locul lui Dumnezeu? 20Chiar dacă voi ați intenționat să-mi faceți rău, Dumnezeu a schimbat răul în bine pentru a susține viața unui popor numeros, așa cum face astăzi. 21Deci nu vă temeți! Eu însumi mă voi îngriji de hrana voastră și a copiilor voștri. Apoi i-a mângâiat și le-a vorbit cu bunătate.22Iosif a locuit în Egipt împreună cu familia tatălui său; el a trăit o sută zece ani.
 • Jan 4, 2015Sami Crișan – Puterea Cuvântului lui Dumnezeu
  Jan 4, 2015
  Sami Crișan – Puterea Cuvântului lui Dumnezeu
  Series: Predici
  2 Împărați 22:8-20
  8Atunci marele preot Hilchia i-a zis scribului Șafan: „Am găsit Cartea Legii în Casa Domnului!“ Hilchia i-a dat Cartea lui Șafan, iar acesta a citit-o. 9Scribul Șafan s-a dus la rege și i-a adus regelui următorul mesaj: „Slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în Casă și l-au dat celor ce supraveghează lucrarea la Casa Domnului.“ 10Apoi scribul Șafan l-a înștiințat pe rege, zicându-i: „Preotul Hilchia mi-a dat o Carte.“ Și Șafan a citit din ea înaintea regelui. 11Când a auzit regele cuvintele din Cartea Legii și-a sfâșiat hainele. 12Și regele le-a poruncit preotului Hilchia, lui Ahikam, fiul lui Șafan, lui Acbor, fiul lui Micaia, scribului Șafan și lui Asaia, slujitorul regelui, astfel: 13„Duceți-vă și întrebați-L pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru întreg Iuda, în legătură cu ceea ce este scris în această Carte, care a fost găsită. Căci mare este mânia Domnului , care s-a aprins împotriva noastră pentru că strămoșii noștri nu au ascultat cuvintele acestei Cărți și nu au împlinit tot ce este scris în ea cu privire la noi.“ 14Preotul Hilchia, Ahikam, Acbor, Șafan și Asaia s-au dus la profetesa Hulda, soția lui Șalum, fiul lui Tikva, fiul lui Hasra, păzitorul veșmintelor, care locuia în Ierusalim, în cartierul cel nou. Ei au vorbit cu ea 15și ea le-a răspuns: „Așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel; să spuneți omului care v-a trimis la mine, 16că așa vorbește Domnul : «Iată că voi aduce nenorocirea asupra acestui loc și asupra locuitorilor lui, potrivit cu tot ce este scris în Cartea pe care a citit-o regele lui Iuda. 17Pentru că M-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-Mă prin toate faptele lor, mânia Mea se va aprinde împotriva acestui loc și nu se va stinge.» 18Totodată spuneți-i regelui lui Iuda, care v-a trimis să-L întrebați pe Domnul , următoarele: «Așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel, cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit:19‘Pentru că ți s-a înduioșat inima și te-ai smerit înaintea Domnului , când ai auzit ce am rostit împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, că vor ajunge de spaimă și de blestem, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea Mea, iată că și Eu am auzit, zice Domnul! 20De aceea te voi adăuga la strămoșii tăi și vei fi așezat în pace în mormântul tău, astfel că nu vei vedea toată nenorocirea pe care o voi aduce asupra acestui loc și asupra locuitorilor lui.’»“ Ei i-au adus regelui răspunsul acesta.
 • Jan 1, 2015Sami Crișan – Călătorind cu Dumnezeu
  Jan 1, 2015
  Sami Crișan – Călătorind cu Dumnezeu
  Series: Predici
  Numeri 9:15-23
  15În ziua când a fost înălțat Tabernaculul, norul a acoperit Tabernaculul,adică Cortul Mărturiei; de seara până dimineața norul era deasupra Tabernaculului, arătând ca un foc.
  16Așa era tot timpul: ziua, norul acoperea Tabernaculul, iar noaptea arăta ca un foc.
  17Când norul se ridica de deasupra Cortului, israeliții porneau din nou la drum și, acolo unde se oprea norul, acolo își așezau tabăra și israeliții.
  18La porunca Domnului israeliții porneau și la porunca Domnului israeliții își așezau tabăra. Ei rămâneau în tabără atâta timp cât norul stătea deasupra Tabernaculului.
  19Când norul rămânea mai multe zile deasupra Tabernaculului, israeliții păzeau porunca Domnului și nu porneau.
  20Uneori norul rămânea doar câteva zile deasupra Tabernaculului, astfel că ei rămâneau în tabără la porunca Domnului și apoi, tot la porunca Domnului porneau.
  21Uneori norul rămânea de seara până dimineața, astfel că ei porneau dimineața, când norul se ridica. Dacă norul rămânea o zi și o noapte, ei porneau atunci când se ridica.
  22Dacă norul rămânea deasupra Tabernaculului două zile sau o lună sau mai multe zile, israeliții rămâneau în tabără și nu porneau; ei porneau doar atunci când acesta se ridica.
  23La porunca Domnului își așezau tabăra și la porunca Domnului porneau. Ei păzeau porunca Domnului , porunca Domnului dată prin Moise.
^