Jan 11, 2015
Dorin Popa – After God’s own heart
Series: Youth
Acts 13:22-23
22And when he had removed him, he raised up David to be their king, of whom he testified and said, ‘I have found in David the son of Jesse a man after my heart, who will do all my will.’ 23Of this man’s offspring God has brought to Israel a Savior, Jesus, as he promised.
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Jan 11, 2015Dorin Popa – After God’s own heart
  Jan 11, 2015
  Dorin Popa – After God’s own heart
  Series: Youth
  Acts 13:22-23
  22And when he had removed him, he raised up David to be their king, of whom he testified and said, ‘I have found in David the son of Jesse a man after my heart, who will do all my will.’ 23Of this man’s offspring God has brought to Israel a Savior, Jesus, as he promised.
 • Jan 11, 2015Victor Braica – Cristosul Scripturii
  Jan 11, 2015
  Victor Braica – Cristosul Scripturii
  Series: Predici
 • Jan 11, 2015Samuel Crișan – Fruit of the Spirit (Peace)
  Jan 11, 2015
  Samuel Crișan – Fruit of the Spirit (Peace)
  Series: Youth
 • Jan 4, 2015Mircea Filip – Palindromul vieții lui Iosif
  Jan 4, 2015
  Mircea Filip – Palindromul vieții lui Iosif
  Series: Predici
  Palindromul titleGeneza 50:18-22
  18Frații lui au venit, s-au plecat înaintea lui și i-au zis: Suntem sclavii tăi. 19Nu vă temeți! le-a răspuns Iosif. Sunt eu în locul lui Dumnezeu? 20Chiar dacă voi ați intenționat să-mi faceți rău, Dumnezeu a schimbat răul în bine pentru a susține viața unui popor numeros, așa cum face astăzi. 21Deci nu vă temeți! Eu însumi mă voi îngriji de hrana voastră și a copiilor voștri. Apoi i-a mângâiat și le-a vorbit cu bunătate.22Iosif a locuit în Egipt împreună cu familia tatălui său; el a trăit o sută zece ani.
 • Jan 4, 2015Sami Crișan – Puterea Cuvântului lui Dumnezeu
  Jan 4, 2015
  Sami Crișan – Puterea Cuvântului lui Dumnezeu
  Series: Predici
  2 Împărați 22:8-20
  8Atunci marele preot Hilchia i-a zis scribului Șafan: „Am găsit Cartea Legii în Casa Domnului!“ Hilchia i-a dat Cartea lui Șafan, iar acesta a citit-o. 9Scribul Șafan s-a dus la rege și i-a adus regelui următorul mesaj: „Slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în Casă și l-au dat celor ce supraveghează lucrarea la Casa Domnului.“ 10Apoi scribul Șafan l-a înștiințat pe rege, zicându-i: „Preotul Hilchia mi-a dat o Carte.“ Și Șafan a citit din ea înaintea regelui. 11Când a auzit regele cuvintele din Cartea Legii și-a sfâșiat hainele. 12Și regele le-a poruncit preotului Hilchia, lui Ahikam, fiul lui Șafan, lui Acbor, fiul lui Micaia, scribului Șafan și lui Asaia, slujitorul regelui, astfel: 13„Duceți-vă și întrebați-L pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru întreg Iuda, în legătură cu ceea ce este scris în această Carte, care a fost găsită. Căci mare este mânia Domnului , care s-a aprins împotriva noastră pentru că strămoșii noștri nu au ascultat cuvintele acestei Cărți și nu au împlinit tot ce este scris în ea cu privire la noi.“ 14Preotul Hilchia, Ahikam, Acbor, Șafan și Asaia s-au dus la profetesa Hulda, soția lui Șalum, fiul lui Tikva, fiul lui Hasra, păzitorul veșmintelor, care locuia în Ierusalim, în cartierul cel nou. Ei au vorbit cu ea 15și ea le-a răspuns: „Așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel; să spuneți omului care v-a trimis la mine, 16că așa vorbește Domnul : «Iată că voi aduce nenorocirea asupra acestui loc și asupra locuitorilor lui, potrivit cu tot ce este scris în Cartea pe care a citit-o regele lui Iuda. 17Pentru că M-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-Mă prin toate faptele lor, mânia Mea se va aprinde împotriva acestui loc și nu se va stinge.» 18Totodată spuneți-i regelui lui Iuda, care v-a trimis să-L întrebați pe Domnul , următoarele: «Așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel, cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit:19‘Pentru că ți s-a înduioșat inima și te-ai smerit înaintea Domnului , când ai auzit ce am rostit împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, că vor ajunge de spaimă și de blestem, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea Mea, iată că și Eu am auzit, zice Domnul! 20De aceea te voi adăuga la strămoșii tăi și vei fi așezat în pace în mormântul tău, astfel că nu vei vedea toată nenorocirea pe care o voi aduce asupra acestui loc și asupra locuitorilor lui.’»“ Ei i-au adus regelui răspunsul acesta.
 • Jan 4, 2015Mircea Moț – Philippians 3:14,17
  Jan 4, 2015
  Mircea Moț – Philippians 3:14,17
  Series: Youth
  Philippians 3:14,17
  14I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.
  17Brothers, join in imitating me, and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us.
 • Jan 1, 2015Sami Crișan – Călătorind cu Dumnezeu
  Jan 1, 2015
  Sami Crișan – Călătorind cu Dumnezeu
  Series: Predici
  Numeri 9:15-23
  15În ziua când a fost înălțat Tabernaculul, norul a acoperit Tabernaculul,adică Cortul Mărturiei; de seara până dimineața norul era deasupra Tabernaculului, arătând ca un foc.
  16Așa era tot timpul: ziua, norul acoperea Tabernaculul, iar noaptea arăta ca un foc.
  17Când norul se ridica de deasupra Cortului, israeliții porneau din nou la drum și, acolo unde se oprea norul, acolo își așezau tabăra și israeliții.
  18La porunca Domnului israeliții porneau și la porunca Domnului israeliții își așezau tabăra. Ei rămâneau în tabără atâta timp cât norul stătea deasupra Tabernaculului.
  19Când norul rămânea mai multe zile deasupra Tabernaculului, israeliții păzeau porunca Domnului și nu porneau.
  20Uneori norul rămânea doar câteva zile deasupra Tabernaculului, astfel că ei rămâneau în tabără la porunca Domnului și apoi, tot la porunca Domnului porneau.
  21Uneori norul rămânea de seara până dimineața, astfel că ei porneau dimineața, când norul se ridica. Dacă norul rămânea o zi și o noapte, ei porneau atunci când se ridica.
  22Dacă norul rămânea deasupra Tabernaculului două zile sau o lună sau mai multe zile, israeliții rămâneau în tabără și nu porneau; ei porneau doar atunci când acesta se ridica.
  23La porunca Domnului își așezau tabăra și la porunca Domnului porneau. Ei păzeau porunca Domnului , porunca Domnului dată prin Moise.
 • Dec 28, 2014John Todor – Cărări netezite
  Dec 28, 2014
  John Todor – Cărări netezite
  By: Guest
  Series: Predici
  Proverbe 3:5-6
  5Încrede-te în DOMNUL din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta.
  6Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va îndrepta cărările.
 • Dec 28, 2014Dorin Popa – The days after Christmas
  Dec 28, 2014
  Dorin Popa – The days after Christmas
  Series: Youth
  Matthew 19:26-30
  26But Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.” 27Then Peter said in reply, “See, we have left everything and followed you. What then will we have?” 28Jesus said to them, “Truly, I say to you, in the new world,when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. 29And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands, for my name’s sake, will receive a hundredfoldand will inherit eternal life. 30But many who are first will be last, and the last first.
 • Dec 28, 2014Vali Simion – Reflecții la final de an
  Dec 28, 2014
  Vali Simion – Reflecții la final de an
  Series: Predici
  Psalmi 90:1-12
  1Stăpâne, Tu ai fost adăpostul nostru generații la rând.
  2Înainte ca să se fi născut munții, înainte ca Tu să fi plăsmuit pământul și lumea, din veșnicie până în vecie, Tu ești Dumnezeu.
  3Tu întorci pe oameni în țărână, spunându-le: „Întoarceți-vă, fii ai omului!“
  4Da, o mie de ani înaintea Ta sunt ca ziua de ieri care a trecut, ca o strajă a nopții.
  5Tu îi mături pe oameni ca prin somn; ei sunt ca iarba care răsare dimineața.
  6Deși răsare dimineața, ea trece iute, așa încât seara este veștejită și se usucă.
  7Suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de furia Ta.
  8Ai pus vina noastră înaintea Ta și ai adus păcatele noastre ascunse la lumina feței Tale.
  9Toate zilele noastre trec sub apăsarea mâniei Tale; anii noștri se sfârșesc repede, ca un geamăt.
  10Deși anii noștri ajung la șaptezeci, iar dacă avem putere – chiar până la optzeci, cei mai mulți dintre ei suntnumai necaz și trudă, căci trec repede, iar noi zburăm.
  11Cine cunoaște însă tăria mâniei Tale și teama pe care o insuflă furia Ta?
  12Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să avem parte de o inimă înțeleaptă!
  Filipeni 2:5-11
  5Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Cristos Isus,
  6Cel Ce, existând în chip de Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal lui Dumnezeu este un lucru ce trebuie apucat,
  7ci S-a golit de Sine, luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om;
  8S-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce.
  9De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dăruit Numele care este mai presus de orice nume,
  10pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ,
  11și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul.
^