Nov 1, 2020
Mircea Filip – Cinci indemnuri pline de miez
1 Corinteni 16:13-14
13Vegheați, stați fermi în credință, îmbărbătați‑vă, fiți tari! 14Tot ceea ce faceți să se facă în dragoste.
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Nov 1, 2020Mircea Filip – Cinci indemnuri pline de miez
  Nov 1, 2020
  Mircea Filip – Cinci indemnuri pline de miez
  1 Corinteni 16:13-14
  13Vegheați, stați fermi în credință, îmbărbătați‑vă, fiți tari! 14Tot ceea ce faceți să se facă în dragoste.
 • Oct 25, 2020Mircea Filip – Fii un crestin autentic
  Oct 25, 2020
  Mircea Filip – Fii un crestin autentic
  Matei 5:13
  13Voi sunteți sarea pământului. Dar, dacă sarea și‑a pierdut puterea de a săra, prin ce va fi făcută din nou sărată?! Nu mai este bună la nimic, decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni.
 • Oct 18, 2020Sami Crisan – Cum sa biruiesti ispita?
  Oct 18, 2020
  Sami Crisan – Cum sa biruiesti ispita?
  Matei 4:1-11
  1Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul2După ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, la urmă a flămânzit.
  3Atunci ispititorul s‑a apropiat de El și I‑a zis:
  – Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să devină pâini!
  4Însă Isus, răspunzând, a zis:
  – Este scris:
  „Omul nu trăiește doar cu pâine,
  ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu“.
  5Atunci diavolul L‑a luat în sfânta cetate, L‑a pus să stea pe streașina Templului 6și I‑a zis:
  – Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă‑Te jos, căci este scris:
  „El le va porunci îngerilor Săi cu privire la Tine“
  și
  „Ei Te vor purta pe brațe,
  ca nu cumva să‑Ți lovești piciorul de vreo piatră.“
  7Isus i‑a spus:
  – De asemenea, este scris: „Să nu‑L ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău!“
  8Din nou, diavolul L‑a luat pe un munte foarte înalt și I‑a arătat toate regatele lumii și slava lor.
  9Apoi I‑a zis:
  – Toate acestea Ți le voi da Ție dacă, aruncându‑Te la pământ, mi Te vei închina.
  10Atunci Isus i‑a zis:
  – Pleacă, Satan, căci este scris:
  „Domnului, Dumnezeul tău, să te închini
  și numai Lui să‑I slujești!“
  11Atunci diavolul a plecat de la El. Și iată că niște îngeri s‑au apropiat și Îi slujeau.
 • Oct 18, 2020Mircea Mot – Pana la inviere
  Oct 18, 2020
  Mircea Mot – Pana la inviere
  1 Corinteni 15:58;16:1-4
  58De aceea, frații mei preaiubiți, fiți fermi, de neclintit, sporiți întotdeauna în lucrarea Domnului, pentru că știți că osteneala voastră în Domnul nu este fără folos.
  1Cu privire la colecta pentru sfinți, faceți și voi tot așa cum le‑am dat îndrumări bisericilor din Galatia: 2în prima zi a săptămânii, fiecare dintre voi să pună deoparte câte ceva, adunând potrivit cu ceea ce a fost binecuvântat, astfel încât să nu aibă loc strângerea colectelor atunci când vin. 3Iar când voi sosi, pe cei pe care‑i aprobați prin scrisori îi voi trimite să ducă darul vostru la Ierusalim. 4Dacă mi se va părea potrivit să merg și eu, vor merge cu mine.
 • Oct 11, 2020Mircea Filip – Fii un om de actiune
  Oct 11, 2020
  Mircea Filip – Fii un om de actiune
  Matei 3:1-6 NTR
  1În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul, predicând în pustia Iudeei 2și zicând: „Pocăiți‑vă, căci s‑a apropiat Împărăția Cerurilor!“ 3Căci acesta este cel despre care s‑a vorbit prin profetul Isaia, care zice:
  „Un glas al celui ce strigă în pustie:
  «Pregătiți calea Domnului,
  neteziți‑I cărările!»“
  4Ioan purta o haină din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele. Lăcustele și mierea sălbatică erau hrana lui.
  5Atunci Ierusalimul, toată Iudeea și toți din vecinătatea Iordanului au început să iasă la el 6și, mărturisindu‑și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan.
 • Oct 11, 2020Mircea Filip – Natura invierii
  Oct 11, 2020
  Mircea Filip – Natura invierii
  1 Corinteni 15:35-38 NTR
  35Dar va întreba cineva: „Cum sunt înviați cei morți? Și cu ce fel de trup vor veni?“ 36Nesăbuitule! Ceea ce tu semeni, nu este adus la viață dacă nu moare. 37Și când semeni, nu semeni trupul care va fi, ci doar o sămânță simplă, poate de grâu sau de orice altceva. 38Dar Dumnezeu îi dă un trup, după cum dorește; și fiecărei semințe îi dă un trup al ei.
 • Oct 4, 2020Sami Crisan – Ce faci cu ce ti s-a incredintat?
  Oct 4, 2020
  Sami Crisan – Ce faci cu ce ti s-a incredintat?
  Matei 25:14-30 NTR
  14Căci va fi ca atunci când un om, urmând să plece într‑o călătorie, și‑a chemat sclavii și le‑a încredințat averile lui. 15Unuia i‑a dat cinci talanți, altuia – doi, iar altuia – unul, fiecăruia după puterea lui; apoi a plecat. Imediat, 16cel ce primise cinci talanți s‑a dus și a făcut negustorie cu ei și a câștigat alți cinci. 17Tot așa, cel ce primise doi a câștigat și el alți doi. 18Dar cel ce primise unul s‑a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns acolo argintul stăpânului său. 19După mult timp, stăpânul acelor sclavi a venit și a început să‑și încheie socotelile cu ei. 20Cel ce primise cinci talanți s‑a apropiat și a adus încă cinci talanți, zicând: „Stăpâne, mi‑ai încredințat cinci talanți. Iată, am mai câștigat încă cinci!“ 21Stăpânul lui i‑a zis: „Bine, sclav bun și credincios! Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe! Intră în bucuria stăpânului tău!“ 22S‑a apropiat apoi și cel ce primise doi talanți și a zis: „Stăpâne, mi‑ai încredințat doi talanți. Iată, am mai câștigat doi!“ 23Stăpânul lui i‑a zis: „Bine, sclav bun și credincios! Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău!“ 24S‑a apropiat și cel ce primise un talant și a zis: „Stăpâne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n‑ai semănat și aduni de unde n‑ai împrăștiat, 25așa că mi‑a fost teamă și m‑am dus să‑ți ascund talantul în pământ. Iată aici talantul tău!“ 26Stăpânul lui, răspunzând, i‑a zis: „Sclav rău și leneș! Ai știut că secer de unde n‑am semănat și că adun de unde n‑am împrăștiat? 27Atunci trebuia ca tu să‑mi fi pus arginții la zarafi, pentru ca, la întoarcere, să primesc cu dobândă ceea ce era al meu. 28Așadar, luați‑i talantul și dați‑i‑l celui ce are zece talanți. 29Căci celui ce are, i se va da mai mult și va avea din belșug, însă de la cel ce n‑are, se va lua chiar și ce are. 30Iar pe sclavul acela nefolositor, alungați‑l în întunericul de afară! Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților!“
 • Oct 4, 2020Vali Simion – Cum ne influenteaza realitatea invierii?
  Oct 4, 2020
  Vali Simion – Cum ne influenteaza realitatea invierii?
  1 Corinteni 15:20-34 NTR
  20Dar acum, Cristos a fost înviat dintre cei morți, fiind primul rod dintre cei care au adormit. 21Căci întrucât moartea a venit printr‑un om, tot printr‑un Om a venit și învierea dintre cei morți. 22Căci așa cum, în Adam, toți mor, tot astfel, în Cristos, toți vor fi înviați, 23însă fiecare la rândul lui. Primul rod este Cristos, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Cristos. 24Apoi va veni sfârșitul, când El Îi va încredința Împărăția lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi distrus orice conducere și orice autoritate și putere. 25Căci El trebuie să domnească până când îi va pune pe toți dușmanii sub picioarele Sale. 26Ultimul dușman care va fi distrus este moartea. 27Căci El „I‑a supus totul sub picioare“. Dar când se spune că toate I‑au fost supuse, este limpede că afară de Cel Ce I le‑a supus pe toate. 28Când toate lucrurile Îi vor fi fost supuse, atunci Însuși Fiul I Se va supune Celui Ce I‑a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți.
  29Altfel, ce vor face cei care sunt botezați pentru cei morți? Dacă morții nu sunt înviați deloc, de ce mai sunt botezați ei pentru cei morți? 30Și de ce suntem noi în pericol tot timpul? 31Sunt în pericol de moarte în fiecare zi. Acest lucru este sigur, fraților, întocmai ca lauda pe care o am cu voi în Cristos Isus, Domnul nostru. 32Dacă doar în felul oamenilor m‑am luptat cu fiarele în Efes, care este câștigul meu? Dacă cei morți nu sunt înviați,
  „Să mâncăm și să bem,
  căci mâine vom muri!“
  33Nu vă înșelați: „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.
  34Veniți‑vă în fire cum se cuvine și nu mai păcătuiți; căci sunt unii care nu au cunoaștere de Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun.
 • Sep 27, 2020Mircea Mot – Hristos a inviat
  Sep 27, 2020
  Mircea Mot – Hristos a inviat
  1 Corinteni 15:3-5 NTR
  "3V-am învăţat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, 4că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi5și că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece."
   
 • Sep 20, 2020Sami Crisan – Ce trebuie sa stim despre darurile spirituale?
  Sep 20, 2020
  Sami Crisan – Ce trebuie sa stim despre darurile spirituale?
  1 Corinteni 14: 26-40
  "26Deci, ce este de făcut, fraților? Când vă adunați laolaltă și fiecare are un psalm, o învățătură, o descoperire, un îndemn în altă limbă, o traducere, să se facă toate pentru zidirea bisericii27Dacă cineva vorbește într‑o altă limbă, să fie doi sau cel mult trei și să vorbească fiecare pe rând, iar unul să traducă. 28Dacă însă nu este niciun translator, atunci să tacă în biserică și să‑și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. 29Să vorbească doi sau trei profeți, iar ceilalți să judece30Iar dacă altuia, care stă jos, i se dă o descoperire, primul să tacă. 31Căci toți puteți să profețiți, dar unul după altul, pentru ca toți să învețe și toți să fie încurajați. 32Duhurile profeților le sunt supuse profeților, 33fiindcă Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci al păcii. La fel ca în toate bisericile sfinților, 34femeile să tacă în biserici, căci lor nu li se dă voie să vorbească, ci să fie supuse, așa cum spune și Legea. 35Dacă doresc să învețe ceva, să‑și întrebe soții acasă, pentru că este rușinos pentru o femeie să vorbească în biserică. 36Ce? Cuvântul lui Dumnezeu a pornit de la voi? Sau numai până la voi a ajuns el?
  37Dacă cineva crede că este profet sau este înzestrat duhovnicește, să‑și dea seama că ceea ce vă scriu este o poruncă a Domnului. 38Dacă însă cineva nu recunoaște aceastanici el nu va fi recunoscut39Astfel, frații mei, râvniți după a profeți și nu împiedicați vorbirea în alte limbi. 40Însă toate să se facă așa cum se cuvine și în ordine."
^